5.1

SHPIKJET MUSLIMANE QË FORMËSUAN BOTËN MODERNE (5)

Spread the love

Vazhdim

ALGJEBRA

Fjala “algjebra” vjen nga titulli i traktatit te famshëm të shekullit të IX të matematicientit të famshëm persian El-Havarizmi, libri i quajtur “ Kitab al-Xhebra vel-Mukabala” që përkthehet afërsisht si “Libri i arsyetimit dhe balancimit”. Ndërtuar në rrënjët e sistemeve greke dhe atyre hindu, rendi i ri algjebrik ishte një sistem i unifikuar i numrave racional, iracional dhe magnitudave gjeometrike. I njëjti matematicient, El-Havarizmi, ishte i pari që paraqiti konceptin e ngritjes së numrave në fuqi.

Vazhdon

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 18, maj/qershor 2016, fq. 45)
There are 20 comments

Add yours

Post a new comment