3.1

Si funksionon pasqyra?

Spread the love

Hyrje

Ne mund t’i vështrojmë objektet në një pasqyrë, sepse ajo, kur ndeshet me grimcat e dritës të quajtura fotone, reflekton fotonet mbrapsht tek ne dhe disa arrijnë deri tek sytë tanë. Fotonet që godasin një sipëraqe të fortë do të përplasen jashtë sipërfaqes, derisa ato që godasin një sipërfaqe të butë, siç është pasqyra, vetëm do të përplasen jashtë sipërfaqes në këndin që ato kanë hyrë në të. Termi shkencor për këtë fenomen është reflektimi.

Jo të gjitha sipërfaqet e buta reflektojnë fotonet te ne, edhe pse, teknikisht, ato duhet të shkojnë te këndi i njëjtë nga kanë ardhur. Ky përjashtim i kësaj rregullore rezulton, ngaqë disa sipërfaqe të buta absorbojnë grimcat e dritave që i marrin, duke e bërë të pamundur që t’i kthejnë ato.

Edhe një përjashtim i dukshëm i kësaj rregulle është që, edhe pse trupat tanë janë të fortë, kanë sipërfaqe jo të parabarta, nga e cila drita hidhet në kënde. Arsyeja për këtë mospërputhje është thjesht se kur ne qëndrojmë para pasqyrës, disa grimca, por jo të gjitha, të dritës së hedhur nga ne do të godasin sipërfaqen e butë të pasqyrës. Pikërisht ato që reflejtojnë pamjet tona me këndin e njëjtë që hidhet në pasqyrë.

Me fjalë të tjera, fotonet që hedhen jashtë prej çdo pjese të trupit dhe godasin pasqyrën, reflektohen prapë në sytë tanë prej vetëm një këndi në pasqyrë, dhe prej vetëm një këndi e përcjellë çdo pikë në trupat tanë që reflektohet prapë nga sytë tanë nga pika e pasqyrës që prodhon një pamje në pasqyrë. Të gjitha pamjet së bashku e përbëjnë refleksionet tona, na pëlqeu apo jo. Dhe mbajeni në mend se pasqyrat nuk gënjejnë! Një “pasqyrim i pasqyrës” është një pasqyrim i kundërt.
There are no comments

Add yours