2.1

Dhënia ujë

Spread the love

Ky shkrim përmban disa thënie në lidhje me vlerën e dhënies ujë të tjerëve, dhe pikërisht lidhet me stinën verore kur shkalla e temperaturës është shumë e lartë.

Vlera e dhënies ujë

I Dërguari i Allahut, Muhammedi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) tha:

  • “Njeriu ka shpërblim kur i jep gruas së vet ujë për të pirë”.
  • “Kur shumohen mëkatet e tua, jepu ujë të eturve”.

Imam Ali Zejnul-Abidini (a.s.) ka thënë: “Kush i jep ujë besimtarit të etur, Allahu do t’i japë atij pijen e vulosur të Xhennetit”.

Imam Muhamed Bakiri (a.s.) ka thënë: “Gjëja e parë me të cilën do të fillojë Dita e Gjykimit është shpërblimi për dhënien ujë të eturit”.

Imam Xhafer Sadiku (a.s.) ka thënë: “Lëmosha më e mirë është ta freskosh mëlçinë e etur, kurse kush i jep ujë mëlçisë së etur të shtazës ose të dikujt tjetër, Allahu i Madhëruar do ta mbulojë me hijen e Tij në ditën kur nuk do të ketë hije përveç hijes së Tij”.

Kush jep ujë, duhet të pijë i fundit

I Dërguari i Allahut, Muhammedi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) tha: “Ai që i jep ujë grupit të njerëzve, duhet të pijë i fundit”.

(“Peshorja e urtësisë (përmbledhje e haditheve)”, përmbledhjen e përzgjodhi: Muhamedi Rej Shehri, përktheu: Besa Bytyqi, botues: “Zehra” Prizren 2010, fq. 326-327)
There is 1 comment

Add yours

Post a new comment