Ramazani nata 22

Veprimet e natës së 22-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 22-të të muajit të Ramazanit janë:

* Falen 8 rekate namaz.
* Në rekatin e parë lexohet surja el-Fatiha.
* Në rekatin e dytë këndohet një sure çfarëdolloj (p.sh. en-Nasr, idha xhaenasrull-llahi vel-fet’h).

Redaksia e revistës ”Vlera”.
There are 9 comments

Add yours

Post a new comment