Nata e Ramazanit 7

Veprimet e natës së shtatë të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së shtatë të muajit të Ramazanit janë:

  • Falen katër rekate namaz.
  • Lexohet surja el-Hamd (Fatihaja) dhe surja el-Kadr 13 herë.

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are 75 comments

Add yours

Post a new comment