imam

11 fraza nga Imam Aliu (paqja qoftë mbi të)

Spread the love

1. Bëhu i kënaqur me (fatin tënd) që të bëhesh i shenjtë.

2. Durimi është mburojë ndaj skamjes.

3. Lakmia është shenjë e varfëris.

4. Të zbukuruarit (me qëllim të mosparaqitjes së vetes si të ulët) është të qëndruarit larg prej poshtërimit.

5. Këshilla është strehë pë atë që strehohet.

6. Nuk do të ketë: lakmuesi rehatinë, gënjeshtari trimërinë dhe ai që hidhërohet shpejt miqësin.

7. Nëse e mon vetën me vetminë, puno për përjetsimin e krenarisë.

8. O njerëz, përmbajuni nga dashuria ndaj kësaj bote, sepse, ajo është koka e çdo mëkati, dera e çdo fatkeqësie dhe shkaku i çdo keqeje.

9. Nuk kam parë një zullumqar që i përngjan atij që i është bërë zullumi sikurse që është njeriu xheloz.

10. Janë ortakë në mëkat zullumqari, ndihmësi i zullumqarit dhe ai që e miraton zullumin.

11. Devotshmëria është baza e imanit.
There are no comments

Add yours