1.1

Çfarë tha Imam Aliu rreth sinqeritetit?

Spread the love

Çfarë tha Imam Aliu rreth sinqeritetit?

Hazret Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) në lidhje me sinqeritetin ka folur shumë. Disa nga thëniet e tij janë:

  • Sinqeriteti është kulmi i fesë”.
  • Sinqeriteti është adhurimi i të afërve (të Zotit)”.
  • Sinqeriteti është niveli më i lartë i besimit”.
  • Në sinqeritet është shpëtimi”.
  • Sa i lumtur është ai i cili i bën të sinqertë veprimet e veta, diturinë, dashurinë, urrejtjen, të pranuarit dhe braktisjen, të folurit dhe heshtjen, veprën dhe fjalën”.

(“Peshorja e urtësisë (përmbledhje e haditheve)”, përmbledhjen e përzgjodhi: Muhamedi Rej Shehri, përktheu: Besa Bytyqi, botues: “Zehra” Prizren 2010, fq. 195)




There is 1 comment

Add yours

Post a new comment