Tag Archives: sinqeritetiSinqeriteti

Hyrje Hazret Imam Aliu (a.s.) në lidhje me sinqeritetin ka thënë: “Sinqeriteti është kulmi i fesë”. “Sinqeriteti është adhurimi i..