4.1

Çfarë tha shkrimtari gjerman për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Johan Gëte për Imam Husejnin?

Johann Wolfgang von Goethe (Gëte) (shkrimtar, poet, novelist, dramaturg, filozof, diplomat gjerman, 1749-1832) në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Tragjedia e Qerbelasë është tragjedi e ndërgjegjes njerëzore në përgjithësi, sepse ai (Husejni) trupëzoi ndërgjegjen me mbrojtjen e vlerave të larta njerëzore”.
There are no comments

Add yours