1_e_ali_sh_89

Fjalë të urta nga Imam Aliu (3)

Spread the love

Fitimi i bekimeve

Kur të filloni të fitoni bekim, mos refuzoni shtimin e tyre duke mos qenë mirënjohës”.

Braktisja nga i afërmi

Atë të cilin e braktisë i afërmi e përfiton i largëti”.

Kush i nënshtrohet fatit?

Çdo gjë i nënshtrohet fatit, ashtu që shkatërrimi është në intrigë”.

 Ngjyrosja e flokëve

Prijësi i besimtarëve Imam Aliun e kishin pyetur për fjalët e Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij): “Ngjyrosni flokët e thinjura dhe mos u bëni si çifutët!”. Ai u përgjigj: “Ai – paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij – këtë e ka thënë atëherë kur feja kishte pak ithtarë. Kurse tani kur hapësira e saj është zgjeruar dhe ajo është forcuar, njeriu mund të zgjedhë”.

Ku përfundon ai që nxiton?

Ai i cili nxiton me frerë të lëshuar të shpresës së vet ndeshet me shkatërrimin”.

Falja e gabimeve

Falni gabimet e njerëzve të shquar, sepse kur ata bien në gabime, Allahu i ngritë”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 14, prill 2015, fq. 33)
There are no comments

Add yours