1.6

Kuriozitete për të gjithë

Spread the love

Hyrje

Ky shkrim përmban disa kuriozitete në lidhje me përditshmërinë tonë, p.sh.: leximi i librave nga telefonët e mençur, përdorimi i telefonit dhe dëmi që i shkakton ai qafës dhe shtyllës kurrizore, loja dhe fëmijët etj.

  • Kindle* më i lirë përmban 1400 libra, duke ditur se një libër mesatarisht peshon rreth 1 kg, atëherë i bie që të jetë rreth 1.5 ton libra.

  • Falë zhvillimit të tekniklave bujqësore, fermerët sot janë të aftë të ofrojnë ushqim për një ditë për 155 njerëz. Më 1940 një fermer i vetëm ofronte ushqim për një ditë vetëm për 19 njerëz.

  • Dëmi që i shkaktohet qafës tuaj duke shikuar telefonin, është si të vendosësh një object 27 kg në shtyllën tuaj kurrizore.

  • 90% e të rriturve tani thonë se në fëmijërinë e tyre ata dilnin në lagje për të luajtur. Vetëm 30% e fëmijëve tani e bëjnë këtë.

  • Terrorizmi, dhuna, vrasja e civilëve etj., janë absolutisht të ndaluara në Islam. Islami është një mënyrë e jetesës që na meson të jemi tolerant, dhe të jetojmë në paqe.

* Kindle është platformë për leximin e librave elektronikë.

Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 49)
There are 23 comments

Add yours

Post a new comment