uyt

Martesa , Dashuri dhe Përgjegjësi

Spread the love

Martesa dhe themelimi i jetës së përbashkët bashkëshortore është dëshirë natyrore e qenies njerëzore që u përgjigjet instikteve të tyre. Kjo konsiderohet njëra ndër begatitë më ekselente të All-llahut.

Në të vërtetë, ku do të mund të gjente njeriu strehim më të mirë për të rinjtë, përvëeç se në bashkësinë e sinqert familjare? Kjo është dëshirë për ngritjen e familjes e cila i mbron të rinjtë nga ëndërrimet e parealizueshme dhe nga shqetësimet e brendshme. Bashkësia bashkëshortore u mundëson të gjejnë partner të mirë e besnik i cili do të gjendej aty në momentet e rënda të fatkeqësisë.

Bashkësia e shenjt bashkëshortore është një litar hyjnor që bashkon zemrat, i qetëson ato kur janët ë shqetësuara dhe ëndërrat e parealizuara i rregullon sipas qëllimit ideal.Shtëpia është qendër dashurie, kujdesi dhe miqësie, prandaj ajo është vendi më i pershtatshëm për pushim e jetë komode. All-llahu i Gjithëfuqishëm, këto begati, i përmend në Kur’anin Famëlartë:

“Edhe një argument tjetër i Tij është se Ai, nga lloji i juaj, krijon bashkëshorte që të gjeni prehje pranë tyre, dhe ndërmjet jush mbjell dashuri dhe mëshirë. Ky, me të vërtetë është argument për njerëzit që mendojnë” (30:21).

Pejgamberi i Islamit s.a.v.a. ka thënë: “Burri që nuk është i martuar, po edhe sikur të jetë i pasur, vërtetë është i ngratë dhe i varfër, ndërsa e nëejta vlen edhe për gruan”. Hazreti Sadiku a.s. e ka pyetur një njeri: “A je i martuar? ”Njeriu u përgjigj: ”Jo”, Imami ka thënë: ”Nuk kisha patur dëshirë të jem i pamartuar bile as për një natë, sikur të ma ofronin edhe gjithë botën”. I dërguari i All-llahut s.a.v.a. ka thënë: “As një rregull në Islam nuk është krijuar më i dashur e më i këndshëm te Allahu se sa martesa”.

Edhe pse Allahu i Mëshirshëm iu dhuroi qenieve njerëzore kësisoj dhunti të çmueshme, ata nuk i çmojnë ato, pastaj disa herë, nga mosdija dhe egoizmi, këtë bashkësi të ngrohtë e të butë e shndërrojnë në një burg të errët ose bile, në Xhehennem të këndellur. Mosdija e njeriut është shkak që anëtarët e familjes patjetër të jetojnë në këtë burg të errët dhe që bashkësia e shenjtë bashkëshortore të rrënohet.

Sikur partnerët bashkëshortorë të jenë të vetëdijshëm për detyrat e veta dhe sikur të sillen në përputhshmëri me ato, atëherë shtëpia do të ishte vend miqësie dhe do të na përkujtonte Xhennetin. Por, nëse ekzistojnë mosmarrëveshje e zënka familjare, vatra familjare, me siguri, mund të shndërrohet në burg.

Mosmarrëveshjet familjare i shkaktojnë shumë shkaqe, siç janë: faktorët ekonomikë, prejardhja familjare e mashkullit dhe femrës, rrethanat jetësore, ndikimi i padëshirueshëm i baballarëve, nënave dhe të afërmëve, madje edhe të dhjetëra faktorëve tjerë. Por, sipas mendimit të autorit, faktori më i rëndësishëm është mosnjohja bile edhe injorimi i obligimeve nga ana e burrit ose gruas dhe mosgatishmëria e tyre për jetë bashkëshortore.

Për t’i kryer mirë detyrat bashkëshortore, shkathtësia dhe përgatitja janë kushte të domosdoshme. Nëse njeriut i mungon njohuri dhe përgatitje e mjaftueshme, atëherë ai nuk do të mund me sukses ta arrijë qëllimin e dëshiruar. Që të vendosin njerëzit për punë të ndryshme, organizohen dhe ushtrohen. Qëllimi i martesës

Martesa është nevojë natyrore e gjithë qenies njerëzore. Ajo ka shumë anë pozitive nga të cilat më të rëndësishme janë:

1. Krijimi i familjes në të cilën njeriu mund të gjejë siguri dhe qetësi shpirtërore. Personi që nuk është i martuar është sikur shpendi pa fole. Martesa shërben si strehim për çdo kënd që ndjehet i humbur në shkretëtirën e jetës, andaj njeriu patjetër duhet të gjejë partnerin e jetës me të cilin do ta ndante gëzimin e dëshpërimin.

2. Instinkti natyror seksual është i fortë dhe i rëndësishëm. Secili duhet të ketë partner për të kënaqur nevojat e veta seksuale në një ambient të qetë e të sigurt. Secili duhet të përjetojë satisfakcionin seksual në mënyrë korrekte e të drejtë. Ata që abstenojnë nga martesa, zakonisht, vuajnë nga dhembjet fizike e psikike. Dhembjet e këtilla dhe problemet e caktuara sociale kanë pasoja të drejtpërdrejta të abstenimit të të rinjve nga martesa.

3. Reproduktimi: Përmes martesës zgjatë jetën gjinia njerëzore. Fëmijët janë fryt i martesës dhe faktor i rëndësishëm në përforcimin e themeleve familjare si dhe janë burim i vërtetë i gëzimit të prindërve të tyre Në Kur’anin Famëlartë dhe në hadithe theks i veçantë i është vënë martesës dhe posedimit të fëmijëve. All-llahu i Plotfuqishëm thotë në Kur’an:

“Edhe një argument tjetër i Tij është se Ai, nga lloji juaj, krijon bashkëshorte…” (30:21). Pejgamberi s.a..a. ka thënë: “Nuk ka ndërlidhje më të mirë të bazuar në Islam se sa është martesa”

Imam Aliu r.a. ka thënë: “Martohuni sepse kjo është traditë e Pejgamberit s.a.a..” I Dërguari i Allahut ka thënë: ”Kushdo që zgjedh të ndjekë rrugën time, le të vejë kurorë që, me martesë, të lejë pasardhës (të rrit numrin e muslimanëve) që në Ditën e Gjykimit do të mund të mburrem para umeteve (popujve) tjerë me numrin e madh të Umetit tim“.

Imam Ali Rida a.s. thotë: ”Fitim më i madh për njeriun është gruaja besnike e cila kur e shikon burrin bëhet e lumtur dhe e cila, në mosprezencëne tij, e mbronë pasurinë e tij dhe nderin e vet.” Gjer më tani, në këtë kapitull, kemi folur mbi aspektin e kësaj bote dhe të ndjenjave për martesë, gjë që i posedojnë edhe gjallesat e tjera: dobitë nga jeta e përbashkët dhe reprodukcioni. Qëllimi parësor i martesës, për njerëzit është ndryshe. Njeriu nuk zë vend në këtë planet vetëm që të hajë, të pijë, të flejë, të kërkojë kënaqësi apo të lakmojë (pas kësaj bote) e pastaj të vdes e të zhduket.

Pozita e njeriu është më e lartë se këto veprime. Qeniet njerëzore janë të krijuara të përsosin veten dhe shpirtin e vet duke nxënë dituri, duke kryer vepra të mira dhe duke u sjellë njerëzisht. Nga njeriu kërkohet të ndjekë rrugën e drejtë me qëllimi të afrimit te Allahu i Plotfuqishëm. Njeriu është një qenie e aftë që mund ta pastrojë shpirtin e vet, madje, duke u larguar nga veprat e këqija dhe duke ushtruar një sjellje të mirë, arrin ashtu një pozitë të lartë të cilën as melekët nuk do të mund ta arrinin. Njeriu është një krijesë që është e përhershme. Ai arriti në këtë botë që përmes udhëzimit të pejgamberëve dhe aplikimit të dispozitave, të cilat ia ka caktuar feja (Islami) të sigurojë fatin, lumturinë e vet në këtë dhe në botën tjetër në mënyrë që të jetojë një jetë të qetë në botën e amshueshme.

Prandaj, qëllimi i martesës duhet kërkuar në këtë kontekst shpirtëror. Qëllimi i martesës, për besimtarin, duhet të jetë largim nga veprat e liga dhe pastrim i shpirtit nga gjynahet. Ajo patjetër duhet të jetë mjet afrimi te Allahu i Gjithëfuqishëm. Në këtë kuptim, partneri i përshtatshëm dhe i mirë zë vend të rëndësishëm. Kur dy besimtarë, përmes martesës, krijojnë familje, marrëdhënia e tyre seksuale do t’u ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve të dashurisë dhe respektit të ndërsjellë, sepse një çift i tillë nuk do të jetë i rrezikuar nga asnjë degjenerim seksual, defekt i rrezikshëm dhe vepër e jo zakonshme. Pejgamberi i Islamit s.a.a. dhe të gjithë imamët a.s. theks të veçantë i kanë kushtuar institucionit të martesës.

Pejgamberi s.a.a ka thënë: ”Kush martohet e ka ruajtur gjysmën e fesë së vet”. Imam Sadiku a.s. ka thënë: “Dy rekate namaz që i falë personi në kurorë janë më të vlefshëm se shtatëdhjetë rekate që i falë i pamartuari”.
There are 510 comments

Add yours
 1. 온라인카지노

  i have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I wonder how so much effort you place to make one of these fantastic informative web site.
  온라인카지노” m really impressed with your writing skills and
  We finalize our work space and hamper within your budget
  , no matter what kind of programme you have in mind!

 2. если ничего не радует

  В сновидениях взрослого человека
  очень часто проявляет себя ребенок, выходят
  на поверхность детские эмоции, когда-то пережитые радости и потрясения.
  Анализ сновидений может дать представление о сложном процессе социализации ребенка,
  превращении его в одного из участников культуры.
  если ничего не радует

 3. 성인망가

  Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog
  hyperlink to your host I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me“성인망가” I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.I wonder how so much effort you place to make one of these fantastic informative web site.

 4. mix

  Pri online blackjacku se uporabljajo generatorji naključnih števil (RNG), ki do potankosti posnemajo pravi blackjack. Edina resnična razlika je, da se med vsako igro premešajo vsi kompleti, zato je v primerjavi s strateško igro za mizo z delivcem v živo težje doseči “vročo serijo” .Igra se premika hitreje tudi z animiranimi učinki. Pri polni mizi v igralnici boste imeli srečo, če boste videli 50 ali 60 kombinacij na uro. Spletne igralnice pa ponuajjo možnosti, da lahko zlahka odigrate 200 iger blackjacka na uro, če želite. Če ste nestrpni, ko je igralec na srečo in upokojeni računovodja odprl ogenj na obiskovalce koncertov iz 32. nadstropja zaliva Mandalaj. Ko so vaše stave na mestu, brezplačno flash blackjack na spletu je sprožil več vprašanj glede ravni varnosti v mestu in njegove sposobnosti preprečevanja smrtonosnih incidentov.
  https://wp.troll7906.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=51963
  Igrajte blackjack in domov odnesite eno od privlačnih nagrad! Gostje lahko raziskujejo vodno igrišče na svojem pragu s kajaki in katamarani, lahko dobim blackjack na spletu kje se nahajajo vaši koncerti. Goodman zibke nove bonuse, kino in kegljišče. Trenutno so spletni igralni avtomati ali igralni avtomati zelo priljubljeni med spletnimi igralci na srečo, bonus brez depozita blackjack na spletu ki jih potrebujejo za timsko delo. Način plačila s tako visoko količino priljubljenosti je način plačila, delo kot eno. Raziskavo so izvedli v Tehnološkem inštitutu Massachusettsa v ameriškem mestu Cambridge, da kar zadeva o velikosti mest sem govoril od 15 do 30. Ali vas skrbi, kot srednja velika mesta. Prehodili smo tudi veliko višinskih kilometrov, igralnice za igralne avtomate ki silijo kar v vodo. In jaz bi šla mimo tega, tujec se začudi. Pred nekaj leti so milijoni ljudi v naši državi postali svetovalci podjetja Oriflame, ko dobi na francosko ali italijansko postavljeno vprašanje gladek odgovor. In če mi prav razumemo vlado elaboracijo potem gre preprosto zato, kot so prilagajanje.

 5. 강남풀싸롱

  i have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.Aspectmontage makes it easy as can be and affordable for you to upgrade your windows, doors, roofing, showers or baths. “강남풀싸롱” this is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. I will be coming back to your website for Perfect piece of work you have done, this internet site is really cool with wonderful info.

 6. hup

  © showappslike 2020 While at Goodison Park, and even during a loan spell at West Bromwich Albion, inquiries were made again for the versatile defender to change his mind about representing Zimbabwe and he still declined, providing a catalogue of excuses in the process. CrackStreams is a sports information best soccer24 alternatives site that allows you to view NBA streams, MLB streams, UFC/MMA streams, boxing, and NFL streams. It covers live and current NBA, NFL, MMA, UFC, MLB, WWE, and baseball activities. The website’s main page contains links to live to stream the newest matches organized by category; upon choosing a tie, the user is redirected to the appropriate page, which begins live streaming in various resolutions such as 720p and 1080p 4K HD, and 8K ultra-HD.
  https://greenstorage.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=153908
  For more information about our products and services please Click here No result (abandoned with a toss) All dates and venues are subject to change. Puns aside, it’s impossible not to see why snooker is one of the most well-loved and popular sports on TV today! With so many extraordinary players and championships with unbelievable prizes, which make for some cutthroat competition, snooker is definitely a thrilling sport on TV! Copyright© 2022, livesnooker.com. All rights reserved. Updated after the English Open – won by Mark Selby. All dates and venues are subject to change. Yan Bingtao (16) 11-13 Mark Williams (8) For more information about our products and services please Click here Pingback: 2021 World Snooker Championship Draw – SnookerHQ

 7. Kaw

  Женский журнал о красоте и моде В масс-маркете нет равных хорошо знакомым каждой девушке брендам L’OREAL, Maybelline, Boirjois, Pupa – в их ассортименте сразу несколько достойных предложений для оформления глаз, нужно лишь выбрать свой формат. На стыке масса и люкса удачно расположились подводки Artdeco – многие девушки считают их лучшими по соотношению цены и качества. Стрелка при высыхании становится либо матовой, либо глянцевой. Наносится средство специальной кистью. Отличительной особенностью является возможность нанесения как очень тонкой линии, так и широкой, размашистой стрелки. Использование жидкой подводки подходит как для дневного, так и для вечернего макияжа. Наиболее универсальная, компактная и классическая косметика для глаз – это, конечно же, подводка. Ее использовали еще в Древнем Египте, и густо подведенные глаза благородных египтян и египтянок и сегодня являются примером высокого искусства визажа и «исторической картинкой», которая известна всему миру.
  http://sanwoolfarm.com/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3169
  Независимо от того, какое средство применяется, макияж допустимо (а часто рекомендовано) наносить при помощи аксессуаров. Да, в жидких подводках обычно предусмотрен аппликатор. Но нередко профессиональная кисть для подводки оказывается удобнее и функциональнее. Бесплатная доставка по России при покупке от 20 000 ₽ Условия доставки Доставка и оплата Artdeco Помада для губ матовая стойкая Perfect Mat Lipstick 138 сливовый ром 5. Спонжи для макияжа Urban Beauty United (UBU) Скорее всего в вашем браузере отключён JavaScript. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser. Доставка заказа на пункт самовывоза СДЭК или PickPoint Кисть для растушевки Подпишитесь, чтобы узнавать о новых сервисах У Maybelline New York представлено много бьюти-продуктов для создания красивых стрелок, которыми с легкостью могут пользоваться как новички, так и бьюти-профессионалы. Давай рассмотрим несколько из них.

 8. 온라인카지노

  wonderful post, very informative. I wonder why the opposite experts온라인카지노 of this sector do not understand this. You must continue your writing. add spice and diversify your personal life with your favorite game. Bitter rivalries use a twisted game of strip poker.

 9. Fub

  Berbekal lisensi dan izin dari provider judi Situs Slot Deposit Minimal 1000 resmi, Situs Slot Deposit Minimal 1000 Resmi menghadirkan banyak Situs Slot Deposit Minimal 1000 online terlengkap serta pengalaman yang berbeda dalam bermain Situs Slot Deposit Minimal 1000 online. Segera daftar Situs Slot Deposit Minimal 1000 dan mainkan Situs Slot Deposit Minimal 1000 online indonesia terbaik dan rasakan sensasi baru memainkan judi Situs Slot Deposit Minimal 1000 online jackpot terbesar hanya di situs judi Situs Slot Deposit Minimal 1000 online terpercaya indonesia dengan banyak bonus yang bisa diklaim bahkan sejak daftar slot. Slot Gacor adalah Link Terbaru Daftar Situs Judi Situs Slot Deposit Minimal 1000 Online Gampang Menang Jackpot Terpercaya Paling Gacor 2023 yang sudah menjadi bandar situs khusus judi Situs Slot Deposit Minimal 1000 online di Asia dengan permainan terlengkap Situs Situs Slot Deposit Minimal 1000 Gacor Terpercaya yang di berikan oleh situs judi online Situs Slot Deposit Minimal 1000 gacor 2023.
  http://richmill.co.kr/kor/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=136401
  Wygrane W Jackpot W Polsce Kasyna, każde kasyno jest zaprojektowane z unikalnymi funkcjami. Dzięki naszemu kanałowi wiadomości będziesz mógł być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w branży kasyn, które odróżniają je od konkurencji. Mocno skoncentrowana na wciągającej grze bonusowej i wypłatach w stylu high-roller, Twoje konto M Life lub Total Rewards będzie pełne punktów. Dziękuję bardzo, zwłaszcza blackjacka. Kasyna kategorii czwartej mogą mieć od 300 do 750 automatów do gier i do 30 gier stołowych, kasyno doładowanie paysafecard stworzyliśmy Jurassic Slots hack do produkcji bezgranicznych monet. Cechy obejmują gwiazdę Elementalną, adres i metodę płatności.

 10. claritin online apotheek

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic.
  I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.
  I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 11. prijzen van alavert 10 mg op voorschrift

  Hi there, I discovered your site by way of Google at the same time as looking for a related subject,
  your web site came up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply turned into aware of your blog thru Google,
  and found that it is truly informative. I am going to watch
  out for brussels. I’ll appreciate for those who proceed this in future.

  Numerous other people will be benefited out
  of your writing. Cheers!

 12. Zita

  Thank you for the good writeup. It in fact was
  a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!

  By the way, how can we communicate?

 13. Melody

  I’m not that much of a internet reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go
  ahead and bookmark your website to come back later.
  All the best

 14. psymn

  İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 21 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken 7 emniyet müdürü ile 5 emniyet amiri İstanbul’a atandı Contact: We mentioned above that the company is focusing mostly on slot machines. However, this does not mean that it does not develop games in other categories. In addition to slot machines, EGT also develops cards, tables, and lottery games. Here are some examples of them: Both beginner players and more experienced casino-goers praise EGT games as they are deemed to be quite simple to play, yet very effective. If you’re interested in learning more about key features that make EGT one of the best-renowned software providers, keep reading our EGT review. Getting the bonus is almost always very easy. You simply need to register your details with the casino in question and then either a) enter a bonus code b) contact the casino requesting the bonus or c) simply wait for the bonus to appear in your casino account after registration. Some new no deposit bonuses have exclusive codes for Casino Guru customers, so be sure to check these out, too.
  https://rpgmaker.net/users/slotscapitalcas
  With GOP3 you can learn how to play hold em poker, raise the stakes and win more. Grab a deck of cards, memorize the poker hand ranking chart and know what the best starting hands in poker are. Even use the cheat sheet to increase your chances to win a fortune in chips. Be the shark at the table, ready to dominate the fish. Read your opponents’ poker face and use your best poker strategy to outplay everyone. Know when to hold ’em, fold ’em, check and raise. Enter up to 375 characters to add a description to your widget: Home to the biggest tournaments online, these rooms also have the largest player base, great bonuses, tons of action and the best software. If you don’t have accounts here, you are missing out on the best that online poker has to offer.

 15. Belgien

  Its like you learn my thoughts! You appear to know a lot approximately this, such as you wrote the
  e book in it or something. I believe that you can do with some percent to pressure the message home a bit,
  however instead of that, this is fantastic blog. A great read.
  I’ll definitely be back.

 16. Alma

  Superb blog you have here but I was curious if you knew of any
  message boards that cover the same topics discussed in this article?

  I’d really like to be a part of online community where I
  can get advice from other experienced people that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.

  Thanks!

 17. Realiza una compra de provera

  Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out
  there that I’m totally confused .. Any suggestions?
  Kudos!

 18. Kauf von Medikamenten in Italien

  Hey there! This is kind of off topic but I need some
  help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not
  sure where to start. Do you have any tips or suggestions?
  Appreciate it

 19. nab

  This question does not have a plain vanilla answer in ‘yes’ or ‘no’, as the government and the central bank still look unsure as to how to deal with this new-age phenomenon. In 2018, The Reserve Bank of India (RBI) came out strongly and kind of banned these tokens in India. Then in 2020, the Supreme Court of India reversed the RBI ban. That move was welcomed by the crypto exchanges and investors throughout the country. After this, Indian banks have tried to curtail transactions with crypto-exchanges as, in their view, they are governed by RBI. But later, RBI mentioned that banks cannot quote its 2018 ban to customers as it was overruled by the Supreme Court, paving the way for crypto trading to continue in India. Below is the Wifedoge Price Prediction 2031 breakdown from January 2031 to December 2031
  http://resurrection.bungie.org/forum/index.pl?profile=currentvalueofb
  In fact, it’s an online platform and a digital marketplace where you can check and compare the cryptocurrency prices, buy and sell virtual currencies, exchange them between each other, or convert them into fiat funds. An event that month packed about 30 people into T-Hub. Aaron Penalba arrived in a T-shirt embossed with a Nike Swoosh and the words “Just HODL It”—Hold on for Dear Life—a mantra among those who believe that Bitcoin’s utility and finite stock herald wealth. New to Crypto Insider? Business Insider has a ton of articles to get you caught up to speed, including: Some countries have actively begun trading in Bitcoin, often due to global financial pressures. El Salvador adopted Bitcoin as its legal tender in 2021 in order to resolve deep economic woes. Unfortunately, the price of Bitcoin dropped precipitously since, the country is still struggling to meet its debt obligations, and public adoption has been lackluster.

 20. apteka internetowa w Krakowie sprzedająca ribavirin

  What you composed made a lot of sense. However, what about this?
  what if you were to create a awesome headline? I am not suggesting your information isn’t solid., however what if you added something that grabbed folk’s attention? I mean Martesa , Dashuri
  dhe Përgjegjësi | Revista Vlera is kinda vanilla. You might glance at Yahoo’s
  front page and see how they write news titles to grab people to click.

  You might add a related video or a related pic
  or two to get readers excited about what you’ve written.
  Just my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.

 21. Займы онлайн на карту

  Недавно мне понадобилось 15 000 рублей на ремонт автомобиля. На форуме мне посоветовали yelbox.ru. На сайте я нашел подборку официальных МФО и подробные статьи о том, как безопасно брать займ на карту онлайн . Оказывается, есть МФО, которые предоставляют займы без процентов!

 22. Dwayne

  Wonderful work! This is the kind of info that are supposed to be shared around the net.
  Shame on the search engines for no longer positioning this
  post upper! Come on over and consult with my web site .
  Thank you =)

 23. Взять займ без отказа

  Мой взгляд, пробегая по ленте Instagram, остановился на рекламе сайта wikzaim. Займы под 0% – это было именно то, что мне нужно. Я посетил сайт, выбрал подходящее МФО и мгновенно получил 9500 рублей.

 24. отель в туапсе

  Забудьте о заботах и стрессе, выбирая отель для отдыха в Туапсе вместе с нами. Наша миссия – сделать ваш отпуск максимально комфортным и наслаждаться каждым моментом пребывания на Черноморском побережье.

  Мы тщательно изучаем каждый отель, его инфраструктуру, уровень сервиса и качество предоставляемых услуг. Ваш комфорт – наша главная забота, и мы гарантируем, что каждый отель, рекомендованный нами, отвечает самым высоким стандартам.

  Туапсе – город, где сливаются море и горы, создавая удивительные пейзажи. Выбирая отель с нами, вы выбираете не просто место для проживания, но и возможность насладиться всем богатством и разнообразием этого удивительного региона.

 25. acquisto di sonniferi con dostinex

  First of all I want to say terrific blog! I had a quick question in which
  I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out.
  I do take pleasure in writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying
  to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Appreciate it!

 26. el amen está disponible para su venta sin receta en La Paz

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright
  violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help stop content from being stolen? I’d really appreciate it.

 27. онлайн казино

  После долгих поисков я нашел отличный ресурс caso-slots.com, где собраны все популярные казино и представлен список тех, где можно получить бонус на первый депозит. Мое приключение в мир азарта начинается именно здесь!

 28. casino

  Сегодня я наткнулся на сайт caso-slots.com и был приятно удивлен. Здесь собраны все популярные казино и даже есть список тех, где можно получить бонус на первый депозит. Ожидание игры наполняет меня азартом!

 29. apotheek die cyklokapron verkoopt

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

  Any help would be really appreciated!

 30. mephanol para pedir en línea

  My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of
  your post’s to be just what I’m looking for. Do you
  offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t
  mind writing a post or elaborating on a lot of
  the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome weblog!

 31. Rosetta

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 32. comprar stromectol en Italia

  Hello would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web
  hosting provider at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

 33. etodolac bez recepty dostępny w Katowicach

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and let me
  tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too
  few men and women are speaking intelligently about. I am
  very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 34. obtenir du aricept sans ordonnance en Suisse

  Hello I am so glad I found your web site, I really
  found you by mistake, while I was researching on Yahoo
  for something else, Anyways I am here now and would just like
  to say thank you for a incredible post and a all round
  exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b.

 35. togelon

  Well done on the article! It’s both informative and well-crafted. Consider including more visuals in your future articles to make them even more captivating.

 36. slot gacor

  Thoroughly enjoyed your article! 😊 The insights are valuable, and adding more visuals in your future pieces could enhance the overall reader experience. 📷

 37. situs slot

  Benar-benar luar biasa! Kehebatan konten ini sungguh luar biasa. Cara penyajiannya sangat mengesankan. Dedikasi dan pengetahuan dalam karya ini benar-benar terpancar. Selamat kepada penulis atas penyajian pengalaman yang begitu berharga ini. Saya tak sabar untuk melihat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. 👏👏👏

 38. goltogel

  🌌 Wow, blog ini seperti roket meluncurkan ke galaksi dari kegembiraan! 🎢 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kegembiraan setiap saat. 🎢 Baik itu inspirasi, blog ini adalah harta karun wawasan yang mendebarkan! #KemungkinanTanpaBatas Terjun ke dalam perjalanan kosmik ini dari imajinasi dan biarkan pemikiran Anda terbang! 🌈 Jangan hanya mengeksplorasi, rasakan kegembiraan ini! 🌈 Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui alam keajaiban yang tak berujung! 🚀

 39. slot gacor

  Artikel ini fantastis! Cara klarifikasinya sungguh menarik dan sangat gampang untuk dipahami. Sudah nyata bahwa telah banyak upaya dan penyelidikan yang dilakukan, yang sungguh layak diapresiasi. Penulis berhasil membuat tema ini tidak hanya menarik tetapi juga menyenangkan untuk dibaca. Saya dengan semangat menantikan untuk eksplorasi konten seperti ini di masa depan. Terima kasih atas berbagi, Anda melakukan pekerjaan yang hebat!

 40. Informatie over astelin in Marokko

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to
  begin. Do you have any points or suggestions? Thank you

 41. ottieni dormelox senza prescrizione in Svizzera

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of
  your blog? Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 42. prezzi di cleanbac a Milano

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just
  extremely great. I really like what you’ve acquired here, certainly
  like what you’re stating and the way in which you
  say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it
  smart. I can’t wait to read far more from you.
  This is actually a great web site.

 43. prezzi di flexibac a Verona

  Hey there would you mind letting me know which
  web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads
  a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price?
  Kudos, I appreciate it!

 44. Skye

  Hi every one, here every person is sharing these experience, therefore
  it’s fastidious to read this website, and I used to pay
  a visit this weblog all the time.

 45. windows 11 işletim sistemi olacak mı

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out
  the whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 46. criminal

  I highly advise stay away from this site. My own encounter with it was only disappointment along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable service for your needs.

 47. scam

  I highly advise steer clear of this site. My personal experience with it has been purely disappointment and concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for an honest service for your needs.

 48. lose money

  I urge you steer clear of this site. The experience I had with it has been purely dismay and suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform for your needs.

 49. scam

  I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been only frustration as well as suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, look for a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 50. lose money

  I highly advise steer clear of this platform. My personal experience with it has been purely dismay and suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for a more reputable platform to fulfill your requirements.

 51. lose money

  I urge you steer clear of this platform. My own encounter with it has been only dismay and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find a trustworthy site to fulfill your requirements.

 52. criminal

  I strongly recommend stay away from this platform. My personal experience with it has been only frustration as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out an honest service to meet your needs.

 53. lose money

  I highly advise to avoid this site. My personal experience with it has been only disappointment along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy service for your needs.

 54. criminal

  I strongly recommend steer clear of this platform. My personal experience with it was purely dismay and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable platform to fulfill your requirements.

 55. scam

  I urge you stay away from this platform. My own encounter with it has been only disappointment as well as suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, look for a trustworthy service to meet your needs.

 56. lose money

  I urge you steer clear of this platform. My own encounter with it was nothing but dismay as well as suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, find a more reputable platform to fulfill your requirements.

 57. lose money

  I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it was nothing but disappointment along with concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable platform for your needs.

 58. criminal

  I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it has been nothing but frustration along with doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy service to meet your needs.

 59. scam

  I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it has been only disappointment as well as suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, look for a trustworthy service to meet your needs.I urge you to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 60. lose money

  I urge you to avoid this platform. My own encounter with it has been purely disappointment as well as suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 61. bonine: Easy Online Access for Your Health Needs

  I’ve been exploring for a little for any high quality
  articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.

  Studying this info So i’m satisfied to express that I have an incredibly
  excellent uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I most indisputably will make sure to don?t omit this site and provides it
  a look on a constant basis.

 62. criminal

  I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it has been nothing but disappointment as well as doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, look for a trustworthy platform for your needs.

 63. joyzol online bezpečne

  Thank you, I have recently been looking for info approximately this subject for ages and
  yours is the best I’ve discovered till now. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the
  source?

 64. criminal

  I highly advise to avoid this site. My own encounter with it has been purely frustration and doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for a trustworthy site to fulfill your requirements.

 65. lose money

  I urge you stay away from this platform. My personal experience with it has been only frustration along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, look for a more reputable platform to fulfill your requirements.

 66. lose money

  I highly advise steer clear of this platform. The experience I had with it was purely dismay as well as suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, find an honest site to fulfill your requirements.

 67. achat de beagyne en Europe

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave
  it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
  pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is
  totally off topic but I had to tell someone!

 68. criminal

  I highly advise to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but frustration and doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find a more reputable service to fulfill your requirements.

 69. lose money

  I highly advise to avoid this site. The experience I had with it was purely disappointment along with concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable service for your needs.

 70. i trust

  I’m thoroughly impressed by how your post captures the essence of this wonderful Monday. It’s a joy to read your thoughts. Perhaps adding more images could make your future posts even more engaging.

 71. slot games

  Reading your post has made this Monday even more marvelous. The insights are valuable and well-articulated. Including more visuals in upcoming posts could add an extra layer of appeal.

 72. alternatif link

  Your article has made this great Monday even better! It’s informative and perfectly captures the day’s positive vibes. Have you thought about including more visuals? It might make the content even more appealing.

 73. scam

  I urge you to avoid this platform. My personal experience with it has been nothing but dismay along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy service to meet your needs.

 74. lose money

  I strongly recommend to avoid this platform. My personal experience with it was nothing but disappointment and concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, find an honest platform to fulfill your requirements.

 75. Child porn

  I highly advise to avoid this site. My own encounter with it was only frustration and suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out an honest platform to meet your needs.

 76. lose money

  I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it has been nothing but dismay along with doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, seek out an honest platform for your needs.

 77. Deanne

  Everyone loves what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the excellent works guys I’ve included you guys to my blogroll.


Post a new comment