ds

21 Fraza nga IMAM ALIU paqja qoftë mbi të

Spread the love

• Nëse i verbëri nuk e sheh diellin nuk do të thotë që dielli nuk egziston.

• Thënia e të vërtetës është shp ëtim i njeriut.

• Trupi shëndoshet me agjerim.

• Dorështrenguarit i ngushtohet zemra.

• Bindja ndaj Zotit është fitore.

• Varfëria është vuajtje e madhe.

• Agimi ka aguar për ate që ka sy.

• Kokëfortësia e shkatërron mendjen.

• Kur rritet aftësia, zvogëlohet frika.

• Feja gremiset me vdekjen e dijetarëve.

• Roba e shpetimit nuk vjetërsohet.

• Dyfishoje bamirësinë tënde me ndjesë.

• Thënia e të vërtetës është shpëtim i njeriut.

• Durimi sjell fitim.

• Rruajtja e gjuhës është shpëtim i njeriut.

• Heshtja sjell qetësinë e trupit.

• Zemra kthjellohet me besimin.

• Mjaftimi me pak e bën jetën e kënaqshme.

• Vizito të afërmit e tu që të shtohet nderi.

• Falja e natës është ndriçim i ditës.

• Heshtja është mbulesa e pa diturisë
.
There are no comments

Add yours