xham

Në Jerusalem ndodhet xhamia al Aksa që është kibla e parë e myslimanëve…

Spread the love

 Ky qytet është pjesë e pandarë e Palestinës dhe një nga vendet më të rëndësishme të shenjta islame. Ky qytet i shenjtë ka një vend të veçantë për myslimanët. Shumë vende dhe organizata ndërkombëtare kanë dënuar deri tani veprimin e Trump. Jerusalemi është pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967

 

Pse Mesxhidul Aksa – Xhamija e Shenjtë është e rëndësishme për muslimanët.
Në Kuran thuhet:

 

“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij, që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhīd-i Haramit (Qa‘bes) gjer në Mesxhīd-i Aksā (në Jerusalem),rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, për t’i treguar atij disa nga argumentet Tona. Vërtet, vetëm Ai është Dëgjuesi, Shikuesi} (Kur’an, XVII: 1).”

 
There are no comments

Add yours