17309539_1424774060908479_5877935106032176308_n

“Shfrytëzoje kohën e lirë para angazhimit.”

Spread the love

“Shfrytëzoje kohën e lirë para angazhimit.”

Më herët folëm për përmbajtjen e kësaj fjalie. Qëllimi i Pejgamberit, paqja e Allahut qoftë me të dhe Familjen e tij të ndershme, është të thotë me sa vijon: Para se të detyrohesh t’i pranosh obligimet të cilat nuk i kishe dashur më herët por të imponohen vështirësitë dhe nuk ke mundësi të zgjedhësh shfrytëzoji këto raste – në të cilat mundesh lirshëm dhe pa detyrim të zgjedhësh dhe vendosësh – për një përzgjedhje më të mirë ta përmirësosh gjendjen tënde.
Më herët folëm për përmbajtjen e kësaj fjalie. Qëllimi i Pejgamberit, paqja e Allahut qoftë me të dhe Familjen e tij të ndershme, është të thotë me sa vijon: Para se të detyrohesh t’i pranosh obligimet të cilat nuk i kishe dashur më herët por të imponohen vështirësitë dhe nuk ke mundësi të zgjedhësh shfrytëzoji këto raste – në të cilat mundesh lirshëm dhe pa detyrim të zgjedhësh dhe vendosësh – për një përzgjedhje më të mirë ta përmirësosh gjendjen tënde.
There is 1 comment

Add yours

Post a new comment