1.2

SHPRESA NA RRËFEN PËR DITËN KUR KA VENDOS TË MBAJ SHAMI (2)

Spread the love

Vazhdim

VLERA: Na përmendi ndonjë rast të mirë apo të hidhur nga e kaluara juaj, mu për atë se mbani shami?

SHPRESA: Në vendin e punës të cilin kam punuar, dy herë më kanë pyetur rreth mbulesës por nuk kam marr përgjigje adekuate dhe jam injoruar me pretekst se si do të reagojnë dhe frika se do të humbim blerësit, (por edhe unë jam lindur dhe rritur në Prishtinë të njëjtën gjuhë flas dhe jam e edukuar në frymën shqiptare) por Allahu bën zgjedhjen më së miri dhe u binda se ende ka njerëz të mirë dhe mu ofrua rasti të punësohem ku u mirëprita nga pronari dhe kolegia si dhe nga blerësit të cilët ishin të befasuar në fillim se si një femër me mbulesë është punësuar mirëpo e gjithë kjo kuptohet se ka mungesë të drejtë dhe mirëfilltë rreth fesë islame.

VLERA: Dhe në fund një porosi për gruan në përgjithësi?

SHPRESA: Islami është një familje e madhe në të cilën ka vend secili, me të drejta dhe liri të plota. Mos i merrni për bazë mendimet e cekta të injorantëve kundër Islamit dhe të krijoni përshtypje negative për këtë fe të mrekullueshme. Por lexoni dhe edukohuni për këtë sistem të jetës që i Lartmadhërishmi na ka udhëzuar se si të jetohet më së miri, Allahu e ka ngritur femrën aq lart në Kuran sa që edhe një sure emërtohet en-Nisa (Gruaja), ndërsa Pejgamberi Muhamed (paqja dhe mëshira qoftë mbi të) ka thënë “Kjo botë është pasuri, kurse pasuria e saj më e madhe është gruaja e mirë”.

Një këshillë për femrat: që mos të lejojnë të vlerësohen për nga pamja e tyre fizike por të vlerësohen ashtu siç na mëson Allahu në Kuran, pra të vlerësohen nga mendja e tyre dhe morali. Femra në Islam ka të drejtat e saja që Allahu i ka dhënë, andaj mos të kemi frikë mos hezitoni lexoni rreth fesë islame do e shihni se jeta me Islam është vetë mrekullia.

(Revista “Vlera”, nr. 7, nëntor 2011, fq. 30-31)
There are 8 comments

Add yours

Post a new comment