REVISTA VLERA

Articles

Poezi

ZGJOJE DASHURINË E FJETUR Zoti kur krijoj dashurinë, e vari pranë arshit si stoli Do ta vë në gjoksin e..


REVISTA VLERA

Bismil-lahir- rahmanir-rahim. Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Lexues të nderuar! Kultura e leximit dhe shkrimit të bukur është mënyra..