8

Zogu në dorë

Spread the love

Një proverb arab thotë:

Një zog në dorë, është më mirë se njëmijë në pemë“.

Shpjegimi: Nga ky proverb arab kuptojmë se më mirë diçka më e vogël në çastin e duhur sesa një gjë më e madhe më vonë.

Ky proverb arab është i ngjashëm për nga kuptimi me proverbin tonë:

  • Më mirë një vezë sot sesa një pulë mot.
  • Veza që ke në dorë nuk shkëmbehet me pulën që është në treg (Sami Frashëri).

(Melaim Shehu, “Një tufë proverbash arabe“, botues “Zëri islam“, Prizren 2005, fq. 101)
There are no comments

Add yours