7.1

KURANI NGA VËSHTRIMI I DIJETARËVE JOMUSLIMANË (7)

Spread the love

Vazhdim

Kurani është libër i cili udhëzon qeniet njerëzore në disa dimensione të jetës dhe askush nuk mund ta mohojë atë dhe disa karakteristika të tij të veçanta që të gjithë mund të përdorin Kuranin sipas kapacitetit që mund ta kenë. Këtu ne duam të flasim për këndvështrimet e ndryshme të dijetarëve jomuslimanë rreth Kuranit të cilat tregojnë se trajtimet hyjnore të librit do të përhapen shpejt nëpër botë. Sigurisht duhet të përmendet se çdo dijetar ka shikuar në Kuran nga pikëpamja e tij dhe nuk ka qenë në gjendje për të zbuluar të gjitha karakteristikat dhe thellësi e trajtimeve të tij.

GEORGE BERNARD SHAW

Dramaturg irlandez (1856-1950) tha:

Evropa herëdokur do të pranon fenë dhe librin e Muhamedit”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 15, qershor/korrik 2015, fq. 18-19)
There are no comments

Add yours