ddds

5 fraza për Zotin nga Besnik Kalisi…

Spread the love

“Kush nuk e njeh Zotin, nuk e njeh as veten!

Nuk ka lidhje me të fuqishme, se sa lidhja me Krijuesin!

Sa më i përulur para Zotit, aq më shumë Zoti do të të ngris para njerëzve!

Çdo lidhje është e shkurtur, ndërsa ajo me Allahun zgjatë pafundësisht!

Ku ka mbështetje më të fuqishme, se sa mbështetja në Allahun”
There are no comments

Add yours