Islamologji

Articles

IslamologjiHadith

Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) na tregon: “E pyeta hz. Resulullahun (s.a.a): “Ja Resulullah! Në Kuran thuhet: “Ademi pranoi..