dsa

Brengosja e Evropianëve për të rinjtë e tyre që konvertohen në Islam.

Spread the love

Migracioni i muslimanëve në Evropë, Veri të Amerikës, Australi , tani më është duke shpejtuar trendin e kalimit, apo konvertimit në Islam, sepse shumë të rinjve Evropian e Perëndimor të cilët më parë nuk kanë pasur asnjë kontakt me të rinjtë muslimanë, ndërsa tani kanë mundësinë e pranimit të Islamit me shumë lehtësi. Prandaj, sfida kryesore e vendeve Perëndimore është “ Si të mbrohemi nga kjo sfidë ( konvertimi në Islam) duke mos ndryshuar esencën, thelbin e besimit të krishterë ”

Nëse ekziston diçka që mund ti brengos Perëndimorët, atëherë është ky fenomen se 10 mijë të rinj evropian të cilët në lozën e tyre familjare nuk kanë asnjë prejardhje muslimane, pra këta të rinj kalojnë në Islam dhe e pasojnë rrugën e Profetit Muhamed.

Ka edhe prej atyre të rinjve që kanë humbur botëkuptimin e jetës dhe iu kanë bashkangjitur grupeve radikale terroriste duke shkuar për luftë në tokat muslimane.

Për çfarë po ndodh gjithë kjo dukuri në shoqërinë Evropiane dhe Perëndimore në përgjithësi? Pse njerëzit siç janë Kasijus Klej, Majk Tajson, Xhenet Xhekson, Frank Riberi, Nikolas Anjelka, dhe shumë fytyra të njohura pranojnë fenë Islame.

Dr Mordekaj nga Universiteti Barllar, njeriu i cili dy dekada i ka kaluar në strukturën e ushtrisë izraelite konstaton “Ka të rinj që e pranojnë Islamin duke dëgjuar për Islamin si një fe e paqes, mikpritjes, dashurisë ndër njerëzore, sinqeritetit e shumë gjërave tjera të mira. Mirëpo ka edhe prej evropianëve të cilët janë rritur në mënyrën e vet individuale, në një frymë shumë të ftohtë pa familje dhe ngrohtësi familjare, atëherë ata nga kjo gjendje e frikshme dhe e pa shpresë janë bashkuar “Shtetit Islam” për të cilët as edhe nuk kanë qenë të informuar, por kanë pas një humbje të moskuptimit në botën e tyre dhe më pas kanë vendosur të shkojnë në luftë për të vdekur, sepse ata e kanë parë veten se më nuk janë produktiv në jetën e tyre, si dhe kanë qenë të ndikuar nga filmat kriminalistik, pas të cilave kanë dashur të e shohin në realitet këtë gjendje trishtuese. “

Shpesh herë Rinia Evropiane shkuarjen në luftë e merr si një mënyrë e revoltës ndaj prindërve që shumica e tyre janë fëmijë nga martesat e ndara dhe janë kundër asaj që fëmijët të kalojnë në Islam, duke përmendur që çdo gjë negative që dëgjon në Islam, duke e konsideruar si racizëm dhe Islamofobi.

Personat klerik islam, që i frymëzojnë të krishterë për të pranuar islamin ata i referohen duke i thënë se i respektojnë të gjitha figurat biblike të hebrenjve dhe të krishterëve dhe i respektojnë të gjitha religjionet hyjnore, gjithashtu se të gjithë ne së bashku i besojmë Ditës së Gjykimit, në dënimin dhe shpërblimin, në punët e mira dhe largimin nga të ligat.

Muslimanët referues të fesë islame gjithashtu i mësojnë të krishterët se leximi i Kuranit dhe kryerja e lutjeve me fjalë apo namazit, i japin jetës një frymë shumë të këndshme dhe i largojnë streset dhe dëshirat e panevojshme.

Pranimin e Islamit e përcaktojnë si një zgjim i bukur nga një ëndërr e trishtuar. Si një zgjim pra në një jetë të bukur nga një jetë e pavlerë materialiste.

Pastaj rinia evropiane formojnë atë mendimin se do të vendosin rend në jetën e tyre, dhe se feja është një element që të gjykoj veten dhe fenë paraprake, duke pasur parasysh se tani ata kanë mësuar se çfarë është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar për të mirën e tij, të cilat gjëra në fenë paraprake apo në jetën e tij të pafe nuk i ka ditur dhe praktikuar , që të mund të arrijë në një jetë më të bukur dhe më njerëzore.

Pastaj rina evropiane janë të gatshëm pas gjithë këtyre shpjegimeve që të pranojnë rregullat e kufizuara të cilat vendosin rend në jetën e tyre pas një jete të zbrazët dhe të ftohtë, me të gjitha nevojat materiale por me një boshllëk shpirtërorë.

Shumë të rinj që e kanë pranuar islamin flasin me gjithë shpirt për lutjet, namazet që i bëjnë duke u ndier shumë i lumtur me biseda me Zotin, që më parë nuk i kanë pasur këto. Lidhja shpirtërore nga mëngjesi deri në mbrëmjen e errët i jep një zgjidhje shumë të bukur për tu mbështetur tek Zoti duke i tejkaluar problemet e ditës. Me një fjalë mund të themi se Islami i jep një ushqim shpirtëror të cilin e kanë pasur në mungesë gjatë jetës së përparme.

 

Si konvertohen të rinjtë

Procesi i hyrjes në Islam nuk është një moment i vetëm, . Por duhet kushtuar kohë dhe përkushtim me muaj dhe me javë të tëra. Të konvertuarit në Islam përparojnë hap pas hapi duke i ftuar edhe shokët e tyre në këtë rrugë, dhe në çdo etapë pranon diçka të re në jetë. Gjëja më e parë që fillon një iri i konvertuar të veprojë është largimi, nga pirja e alkoolit, pastaj mospërdorimi i mishit të derrit, ( duke bindur veten se mishi i derrit është shumë i dëmshëm për shëndetin e njeriut) si dhe hapi i tretë është që çdo ditë të fillon të lutet Zotit me lutjet të cilat janë të shkruara në gjuhën amtare.

Pas këtyre 3 hapave të lartcekur fillojnë të lexojnë libra të filozofëve musliman të cilat i marrin falas nga qendrat dhe personat musliman dhe ngritin kapacitetin e të menduarit të lirë. Pastaj vjen në radhë shkuarja në xhami, falja e lutjeve me xhemat.

Shpesh herë ndodh sidomos tek muslimanët shiit, i ofrojnë udhëtime në vendet muslimane siç është Irani, ku të konvertuarit e rinj mbesin të fascionuar me kulturën e lashtë dhe religjionin Islam shiit. Këto udhëtime janë momente ku të rinjtë e konvertuar e shohin jetën e vërtet dhe identifikohet duke u gëzuar së bashku me ata.

Shumë të rinjë Perendimorë që konvertohen në Islam, arrijnë të njohin Islamin përmes antipropagandës ndaj muslimanëve si dhe përmes problemeve të refugjatëve, varfërisë së tyre si dhe arsyes nga kush janë të shtypur këta musliman si krijesa humane në tokë. Pastaj kur fillojnë të njihen me të vërtetat e këtyre të shtypurve të konvertuarit interesohen për jetën e muslimanëve të mëparshëm që e kanë të njohur nëpër romenaet egzotike romantike të Lindjes . Kështu pra arrijnë tek njohja e vërtetë e Islamit si fe që i mbron të shtypurit, e ndalon robërin, andaj muulimanët që nuk durojnë robërin dhe shtypjen aratisen dhe marrin rrugën e refuxhatit.

Zezakët dhe femrat Evropiane

Në Amerikë, ekziston një numër i madh i zezakëve që kalojnë në Islam, sepse ata nga historia e Bilal Abeshiut (i cili ka qen myezini i Profeti Muhamed dhe ka qenë me racë zezake) – frymëzohen dhe mburren me Islamin se si e mbron njeriun si krijesë pa marrë parasysh racën apo nacionalitetin e tij.

Zezakët Amerikanë gjithashtu konvertohen sepse në histori gjithnjë e kanë parë veten të shtypur nga ana e krishterëve të bardhë dhe qëllim që të hakmerren ndaj kësaj padrejtësie ndaj të bardhëve Amerikan, si dhe për shkak mundimeve që sot i bënë diskriminimi në Amerikë, ata me gjithë dëshirë e pranojnë Islamin dhe thërrasin shumë të tjerë.

Gratë e reja të Perëndimit i tërheq konvertimi në Islam , sepse e shohin një jetë më të moralshme, më me respekt , më modeste , jetë të cilën nuk kanë mund ta kenë në shoqërinë nudo siç e quajnë ato. Shumica e këtyre femrave janë të lodhura nga jeta me shumë ngarkesa për natyrën e saj, janë të lodhura na hedonizmi (jeta e përkushtuar vetëm kënaqësive) nga jeta pa rend, me drogë e pije të ndryshme alkoolike, prandaj kalimi në Islam është një rrugë e vetme shpëtimi, e cila së par i fal e pastaj o pranon në gjirin e saj si të barabarta me femrat e moralshme muslimane.

Islami në sytë e tyre pasqyron një mendim të pastër dhe racional, një jetë të rregullt të pastër dhe të ngrohtë në gjirin familjar, jetë pra e cila i ka munguar më parë. Është një ndjenë shumë e mirë e gjinisë femërore e cila konvertohet në islam, sepse kjo femër pas gjithë atyre viteve të kaluar me marrëdhënie seksuale të parregullt, të pakufizuar, pa asnjë vlerë humane, ajo tani mëson të mbajë distancë nga meshkujt dhe të krijoj një identitet të ri njerëzor, me shpresë të gjejë një

bashkëshortë për vete për të formuar një familje të ngrohtë dhe të shëndosh. Ky është një fenomen i ri në jetët e tyre, sepse një shoqëri muslimane i pranon në gjirin e saj pa pik paragjykimi dhe diskriminimi, por i shikon si krijesa të zgjedhura nga Zoti sepse ato kanë kaluar në islamin fenë e pastër dhe të Vërtet.

Disa prindër kalimin e fëmijëve të tyre në Islam e kuptojnë si një larje truri, e shohin si një kult satanik që i ka frymëzuar dhe i ka kapur në emocione të përkohshme e mandej nuk kanë mundur të dalin nga kjo pra nga feja Islame dhe shpresojnë se një ditë do të kthehen në fenë e tyre.

Disa prindër ndihen të tradhtuar nga fëmijët e tyre, dhe frikohen se fëmija i tyre do të bëhet terroristë, dhe thonë se shumica e fëmijëve tyre jetojnë në iluzion dhe shpresojnë se një ditë fëmijët prapë do ti kthehen në fenë e gjyshërve të tyre.

Disa prindër të tjerë duke e parë të kaluar e fëmijëve të tyre të degjeneruar, ata së paku mbeten të kënaqur, që hiq më shumë do ti kenë në jetë para syve të tyre, ngase kanë mundur të vdesin para syve të tyre nga veprat negative e që i kanë pasur në jetë.

Kalimi në Islam, apo pranimi i islamit nuk numërohen një fenomen sepse kjo është duke ndodhë në shoqëri që nga vitet e para të zbritjes së Kuranit. Pra, kjo nuk është fenomen por është një ekzistencë e vërtet e çdo kohe. Evropianët dhe Perëndimorët shumë më parë kanë filluar të kalojnë në Islam, por mediat nuk kanë pasur interesimin ta bëjnë bujë pasi që është interesi i tyre të mos jenë këto lajme aq të dukshme.

Gjithsesi ne këtu nuk i numërojmë kalimin në Islam që nga kohërat e Osmanëve që kanë qen perandori sunduese në Evropë, Ballkan, por flasim për kalimin e individëve në Islam.

Dijetar irakian Safa Kulusi në librin e tij “ Islami është zgjidhja jonë” e shtypur në vitin 1961 i cili ka tubuar shumë shkrime historike të cilat gjatë shekullit XX kanë kaluar në fenë Islame.

Kryesisht migracioni i muslimanëve në Evropë, Veri të Amerikës, Australi, tani më është duke shpejtuar trendin e kalimit, apo konvertimit në Islam, sepse shumë të rinjve Evropian e Perëndimor të cilët më parë nuk kanë pasur asnjë kontakt me të rinjtë muslimanë, ndërsa tani kanë mundësinë e pranimit të Islamit me shumë lehtësi.

Prandaj sipas mendimit tim, sfida kryesore e vendeve Perëndimore është “Si të mbrohemi nga kjo sfidë (konvertimi në Islam) duke mos ndryshuar esencën, thelbin e besimit të krishterë”

Autor : Ikballe Berisha Huduti
There are 130 comments

Add yours
 1. Jacklynn

  Everything is very open with a precise explanation of the challenges.
  It was really informative. Your site is useful.
  Many thanks for sharing!

 2. agslot

  I got this web page from my friend who shared with me regarding this site and now this time I
  am visiting this site and reading very informative content at this place.

 3. agslot

  I wanted to thank you for this great read!! I absolutely
  enjoyed every little bit of it. I have you saved as a favorite to check
  out new stuff you post…

 4. logo pg slot

  Fantastic post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit
  more. Appreciate it!

 5. pgslt

  What’s up, I would like to subscribe for this website
  to obtain newest updates, thus where can i do it please help out.

 6. here

  Payouts are also amazigly quickly, with most crypto payots taking place inside
  seven minutes of beginning the procedure.

 7. Greer

  You can certainly see your expertise within the article you write.
  The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
  At all times go after your heart.

 8. 먹튀스타

  Let me give you a thumbs up man. Can I tell you exactly
  how to do amazing values and if you want to with no joke truthfully see and also share
  valuable info about how to get connected to girls for free yalla lready know follow me my fellow
  commenters!.

 9. 먹튀검증

  Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog site? The account helped
  me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
  your broadcast offered bright clear concept

 10. 부산 휴게텔

  Its such as you read my thoughts! You seem to understand a lot
  approximately this, such as you wrote the book in it or something.
  I feel that you just could do with some percent to force the message home a little bit,
  but other than that, this is great blog. A great read.
  I’ll certainly be back.

 11. 강남 오피

  OMG! This is amazing. Ireally appreciate it~ May I tell you my secret ways on a secret only I KNOW and if you want to seriously get
  to hear You really have to believe mme and have faith and I will show
  how to make money Once again I want to show my appreciation and may all the
  blessing goes to you now!.

 12. here

  New players cann take advantage of their welcome bonus, which offers a one hundred% match on your initially deposit of up to $500.

 13. 분당 오피

  Can I show my graceful appreciation and show my appreciatation really good stuff and if you want to with no joke truthfully see Let
  me tell you a brief about howto make money I am always here for yall
  you know that right?

 14. 셔츠룸알바

  Meanwhile, Hi Wildflower, an erstwhile extension of her aesthetic self, has clumped off into its personal entity,
  an enterprise that props her up materially and gives
  hher space to write.

 15. ordenar viagra en Brasil

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.

  It’s always interesting to read through content from other authors and practice
  a little something from other sites.

 16. Vertrauenswürdiger Medikamentenkauf in Belgien

  You actually make it seem really easy together with your presentation but I
  in finding this topic to be actually one thing which I feel I’d never
  understand. It kind of feels too complicated and very vast for me.
  I am taking a look forward on your subsequent submit, I’ll attempt to get the hold of
  it!

 17. acheter ryaltris en Italie

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow,
  just wanted to say wonderful blog!

 18. lebilon sin receta en Ginebra

  I do believe all the ideas you have offered to your post.
  They’re really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are very quick for novices.
  May just you please extend them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 19. où acheter du keflex en France

  Hello! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.

  Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 20. orsanac sin receta en La Paz

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.

  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 21. Albertina

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed
  surfing around your blog posts. In any case I will be
  subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 22. acheter nasobec en Europe

  My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m
  looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a lot of
  the subjects you write about here. Again, awesome website!

 23. orlistat sin prescripción médica

  Undeniably imagine that that you stated. Your favourite
  reason seemed to be at the web the simplest factor
  to take note of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks consider worries that
  they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the
  whole thing without having side effect , folks can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 24. où acheter du ductonar sans ordonnance

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you
  get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much
  appreciated.

 25. copegus zonder voorschrift verkrijgbaar in België

  Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My site goes over a lot of the same subjects as yours and I
  think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 26. Robt

  It is in reality a nice and useful piece of info. I’m
  satisfied that you simply shared this helpful information with us.

  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 27. Greta

  Pretty component of content. I simply stumbled upon your web site
  and in accession capital to say that I acquire in fact
  loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing to your
  augment or even I fulfillment you access consistently rapidly.

 28. Rusty

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Carry on the great work!


Post a new comment