BvWMAutCIAEHU0Z

Imam ALIU: O njerëz përmbajuni nga dashuria e kësaj bote, sepse ajo është koka e çdo…

Spread the love

Imam ALIU: O njerëz përmbajuni nga dashuria e kësaj bote, sepse ajo është koka e cdo mëkati, dera e çdo fatkeqësie dhe shkaku i çdo të keqeje.
There are 16 comments

Add yours

Post a new comment