Haxhi – Udhëtimi Shpirtëror (pjesa e dytë)

Spread the love

Allahu i Madhëruar në lidhje me adhurimin gjatë Haxhit në Mekke thotë:

Për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre dhe që ta përmendin All-llahun në ato ditë të caktuara (në shenjë falënderimi) dhe për që i ka furnizuar me kafshë. Hani pra, prej tyre (kurbaneve) dhe ushqeni të ngushtuarin dhe të varfërin”. (Surja el-Haxh, ajete 28)

Ky dokumentar i përkthyer në gjuhën shqipe paraqet dhjetë pjesë se si kryhet rituali i Haxhit, dhe çdo pjesë e tij ka 20 deri 30 minuta, dhe përveç historikut të Haxhillëkut tregon se si kryhet në detaje.

Pjesa e dytë e këtij dokumentari zgjat 23 minuta dhe paraqet: rëndësinë e Haxhit, ritualet e Haxhit, veshja e Ihramit gjatë Haxhit, rëndësia e thënies së Telbijes (lutjes: Lebbejk All-llāhumme lebbejk!/ Ja ku jam o Allah, ja ku jam!) gjatë Haxhit etj. Shikim të këndshëm!

Për të vazhduar shikimin e pjesës së dytë të këtij dokumentari klikoni këtu.
There are no comments

Add yours