hz fatima

LINDJA DHE JETA E HZ. FATIMES R. A.

Spread the love

U lind pesë vjet pas shpalljes së Kuranit a. m., ditën e 20-të Xhumadul-Ahir, nga nëna Hatixhja e babai Muhammedi s. a. v. s. Hz. Hatixhja r.a. na rrëfen se kur erdhi koha e lindjes, dërgova të thirrin disa gra kurejshite, mirëpo ato refuzuan të më ndihmonin pasi që isha gruaja e Muhammedit. Megjithatë, kur filloi lindja, katër gra, bukuria dhe butësia e të cilave nuk mund të përshkruhet, hyrën në shtëpi.

E para foli: “Unë jam nëna jote, Hava.

E dyta tha: Unë jam Ummu Kulsum , motra e Musës.

E treta tha: Unë jam Asija Bint Muzahim ( Gruaja e Faraonit),

E katërta tha: Unë jam Merjemja, nëna e Isës, – kemi ardhur të ndihmojë.”

Kur njerëzit dëgjuan se Muhammedit s. a. v. s i lindi vajzë ata i thoshin: ‘O Muhammed tani je pa pasardhës – ebter, nuk ke djalë. Kur të vdesësh, emri yt do të tretet nga faqja e dheut. S’do të ketë njeri për ta vazhduar rrugën tënde.”

Kësi lloj ofendimesh i vinin Muhamedit s. a. v. s., në vend të urimeve, por Allahu, me rastin e lindjes së kësaj vajze të veçantë, i shpalli Pejgamberit s. a. v. s. suren Kevther:

SURETUL EL-KEVTHER

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

INNA EATAJNAKEL KEVTHER

FESAL-LI LI RABBIKE VENHAR

INNE SHANIEKE HUVEL EBTER

Që do të thotë:

SUREJA: MIRËSITË E SHUMTA

Në emër të All-llahut,

Të gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Ne të dhamë ty, me të vërtetë, të mira shumë të mëdha,

Prandaj falu dhe ther kurban për Zotin tënd!

Ai që të urren ty, me siguri, ai është fatprerë.

Kjo është sikur Muhammedit s. a. v. s. t’i ishte thënë se ti e ke humbur djalin, mirëpo Allahu xh. sh. të ka dhënë Fatimen. Ajo është e drejtë dhe e mirë dhe përmes saj do të japim shumë pasardhës. Ajo do të jetë nëna e dymbëdhjetë Imamëve.
There are 21 comments

Add yours

Post a new comment