Tag Archives: shkujdesja

Shmangia nga pakujdesia

Shmangia nga pakujdesia Hazret Imam Aliu (a.s.) ka thënë: “Pakujdesia është bredhje”. “Eh, sa pikëllim është për të shkujdesurit, që..