5.1

FITIMI I DITURISË MUND TA SHËROJË NJERIUN NGA KRIZAT E BRENDSHME

Spread the love

Autor: Prof. Dr. Ekber EJDI

Dituria është virtyt, dobitë e brendshme të së cilës, para se treguesit e jashtëm ta shohin secilin që po e arrin. Pikërisht këto të brendshmet, gjurmët psikologjike të diturisë, e bëjnë të diturin deri në masë të vetëdijshëm të vlerës vetjake dhe krejt kujdesin që e ka pasur nga bota e jashtme i mbledh e përqendron në vetvete. Fitimi i diturisë i jep njeriut nxitje në modesti ashtuqë e paraqet dhe e njofton me kufijtë e vet, duke treguar në dallimet midis modestisë së dëshirueshme dhe të detyrueshme. Në të njëjtën kohë e ruan nga poshtërimet e jashtme dhe bën nga ai njeriun mendjemprehtë e të qëndrueshëm.

Hazret Ali bin Musa Er-Rida (paqja qoftë mbi të) thotë: “Dituria është xeherore, e çelës është pyetja”. Njeriu në asnjë mënyrë nuk guxon të ketë turp kur dëshiron të pyesë. Modestia i duhet nxënësit në raport me mësuesin e tij. Kjo së pari është falënderim, ngase në Kuran thuhet kjo: “Kur me përshëndetje jeni të përshëndetur, me më të bukur ua ktheni” (Surja en-Nisa, ajeti 86).

Pa marrë parasysh faktin që është fjala për rastin specifik, megjithatë është në pyetje rregulla e tërësishme dhe ligji i gjithëpushtetshëm. Dobi tjetër është rrethana se dituria që është shkas i mëshirës së Zotit dhe lëshimi i begative më të mëdha: “… Nëse jeni falënderues, Unë, tërësisht, edhe më shumë do t’u jap, po të jeni jofalënderues, dënimi im vërtetë do të jetë i ashpër” (Surja Ibrahimi, ajeti 7)

Fakti tjetër tregon në faktorin se falënderimi i robërve të Zotit është lloj i falënderimit Zotëriut të Lartësuar. Nga Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) thuhet ky mendim: “Në ditën e Gjykimit do të sillet para Zotit njëri nga robët e Tij. Zoti do të urdhëroj që ta çojnë në xhehenem. Ai do të thotë: “Zot, përse ke urdhëruar që të më hedhin në zjarr, e unë kam lexuar Kuran?Do ta marrë përgjigjen: “Robi im, të kam dhënë shumë begati, por ti nuk je falënderuar asnjëherë për to”. Pastaj ai njeri do të thotë sërish: “Zot, më ke dhënë begati aty e aty, e unë të kam falënderuar në to, e do t’i numërojë të mirat e falënderimet për to”. Do t’i përgjigjet: “Të vërtetën e the, robi im. Por, kurrë nuk i ke falënderuar ata përmes duarve të të cilëve t’i kam dhënë begatitë e Mia, e Unë jam obliguar që të mos e pranoj falënderimin e robërve të mi në begatitë e Mia, nëse nuk i falënderojnë ata përmes cilëve u arrijnë ato”.

Në jetë a i kemi falënderuar ndonjëherë të dërguarit sinqerisht, e sidomos të Dërguarin tonë dhe Ehli Bejtin në begatitë e fesë dhe vlerave islame përmes së cilave na kanë njohur? E këtë ua kemi bërë shehidëve në historinë islame, ku me gjakun e tyre u mundësua shpëtimi i fesë? A thua ndoshta i falënderojmë myslimanët e gjallë tash për tash që janë shembull i ekzistencës së fesë islame? Me një fjalë, modestia krahas zëvendësimit të mirës, sidomos kur është fjala për begatitë shpirtërore dhe vlerat hyjnore, krahas faktit se është shumë e bukur, i dyfishon begatitë dhe rrit diturinë.

Kujtimi i një mësuesi

Ajatollah Hasanzade Amoli, njëri nga dijetarët e parë të sotëm të njohur, autoritativ e moral, për shkak të njohjes së shumë degëve shkencore, si: filozofi, gnostikë, hadith, matematikë, letërsi, poezi, stilin e veçantë kaligrafik – ka marrë nofkën “Dhul-Funun” që d.m.th pronar i teknikës. Me një rast ka thënë: “Njëherë një mësues më ka thënë se me siguri do të kesh dobi në jetë ngase tregon respekt ndaj mësuesve dhe kjo është begati që ua falë Zoti”. Patjetër duhet që edhe ne të provojmë që begatitë të na zgjasin e rriten kur t’i falënderojmë robët e Zotit, e sidomos të Dërguarin dhe Imamët, po ashtu edhe kur punojmë në pajtim me ligjet islame e rregullat e Zotit.

(Revista “Vlera”, nr. 7, nëntor 2011, fq. 32-33)
There are 444 comments

Add yours
 1. Как продавать онлайн - Бизнес-секреты

  Можно предположить, что у общества, взятого
  на определенном историческом этапе, также как
  и у индивида, формируется Сверх-Я.
  Это Сверх-Я культурное эпохи суть впечатление, оставленное людьми особой духовной силы – вождями,
  правителями и т. п. Как правило, это такие люди, у которых какая-либо одна страсть
  получила сильное и при этом чистое выражение.
  Как продавать онлайн – Бизнес-секреты

 2. jox

  Top Compartment Trays No need to pack all your makeup for a weekend getaway, but this toiletry bag is perfect for your must-have products. It features interior air mesh slip pockets and an external ring, so you can hook it on a larger bag, as needed. @beautifybits Consisting of two handmade leather makeup bags, this set by Cuyana is made to last. Pop all of your larger-sized toiletries in the big one, and your smaller makeup products in the other. This set is perfect for those little weekend getaways where you want to take only your essentials. A good makeup organizer will mean something different for everyone. “It’s attuned to your artistry and working style,” says Sir John. He’s a big fan of labeling and color-coding products. If your makeup collection is on the more minimal side, he suggests decanting larger products into smaller containers and opting for multi-use products to save even more space.
  http://mihi.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=38061
  BULLRING & GRAND CENTRAL, I have used each of these products at some point in my life and had different results with each of them. To summarize, Cetaphil made my skin worse while Aveeno and Cerave did well in the beginning. I don’t have a photo of the box that contained the pencil as I have had these a while, but if you know Soap and Glory packaging, you can probably envision what it was like (pink, black, and gold). As you can see from the above photos, the packaging is sleek black plastic which has the brand and product name printed on it in gold. About reviewer (664 reviews) If one of the shades matches your brows then it’s worth a try! xx Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 200 Advantage card points. S&G archry pncl & tnt blk brwn 0.2g FREE Delivery on orders…

 3. Cew

  What’s being done to improve the teaching of reading and writing in our secondary schools? And what can you do to teach reading and writing more effectively in your classroom? Learn more about the state of adolescent literacy, get practical advice on teaching reading and writing, and browse the library of research, reports, and guides. Here you can find diverse fiction and nonfiction books, meet some of your favorite middle-grade and YA authors, dig into our book discussion guides, or explore our step-by-step author study toolkit. An analytical essay is structured into the typical essay format and includes an introduction, at least three body paragraphs, and a conclusion. Analyzing a Piece of Literature Whether your assignment is to analyze an essay, short story, or novel, there are certain steps you can follow in the process of analytical writing. Summarizing the original piece of writing will result in interpreting the work in your own original way.
  https://badajozdeportes.com/2016/11/24/important-difference-between-domestic-business/
  When you think about how to write a hook for an essay, you usually look for something really short and expressive. However, painting a vivid picture that slowly draws your reader in is also a great way to capture their attention. If you are taking this road, remember the “show, don’t tell rule”. For example, “Lapping of lakes, waves crashing on the shore, drip-dropping of rain, cascades foaming on the rivers, whooshing of a tap opened at full blast, splashing, splattering, bubbling, and gurgling – imagine never hearing the sounds of water in your entire life”. A Question hook is quite an interesting strategy used by many writers. It is when you start your essay by asking a question to the readers that are related to your essay/paper. People are inquisitive by nature. So, when they read a question at the beginning of the essay, they will continue to read it in order to find out its answer. The main goal of the question hook is to signal the readers to go through the entire essay to find out the answer.

 4. Kaw

  Магазин индийских товаров Как рисовать стрелки подводкойнемного прищурим глаз и поставим новую точку в том новой месте, где будет оканчиваться стрелка. Только не ставьте русскую точку в самом ее последнем конце, поставьте чуть поближе, чтобы осталось место прорисовать тонкий кончик. Сделайте это сразу на обоих глазах – так стрелки будут одинаковые. Как рисовать стрелки подводкойоткрываем глаз, смотрим прямо перед собой в зеркало и определяем то место, куда должен прийти хвостик стрелки. Чтобы стрелка получилась по форме глаза важно намечать ее с полностью открытым глазом. Как ровно рисовать стрелки подводкой? Для начинающих идеальный вариант — это фломастер (маркер). Схема нанесения проста: Рекомендуем начать осваивать рисование стрелок именно карандашом, так как с ним проще всего работать. Давай научимся рисовать классическую стрелку.
  https://gunnerefca741841.verybigblog.com/19583620/стрелки-кисточкой
  Хорошая объемная тушь для ресниц содержит в себе следующие компоненты: Еще одна объёмная тушь для создания пышных ресниц с панорамным эффектом — Kiko Milano Extra Sculpt Volume Mascara. Несмотря на достаточно плотную текстуру, продукт легко наносится, не оставляя комков, заломов и слипшихся волосков. Кисточка с квадратным кончиком позволяет прокрасить самые короткие реснички в уголках глаз, а специальная формула на основе воска питает ресницы изнутри, препятствуя их выпадению. Параметров много, разобраться в них помогут отзывы на Косметисте! Выбрать подходящий цвет – не всегда нужен только чёрный, найти тушь для чувствительных глаз, которая смывается лишь тёплой водой. Туши с блёстками, стимулирующие рост ресниц, для объёма, длины или красивого изгиба. Всё здесь! На самом деле, самая лучшая тушь — та, которая вам подходит. У всех нас разная чувствительность и разные требования к средствам макияжа. Советуем вооружиться нашим рейтингом и попробовать разные туши с нужными вам свойствами — так вы обязательно найдете ту, которая окажется для вас идеальной. Удачной покупки!

 5. assef

  Find the best tournament in town with our real-time list of all upcoming poker tournaments in the Biloxi & Miss. area, including Bay St. Louis, Biloxi, and Greater Mississippi. To customize your search, you can filter this list by game type, buy-in, day, starting time and location. Click on any of the tournament listings to see complete details, including entry and admin fees, registration times, starting chips, blind structures, prize pool guarantees and more. 티스토리는 카카오에서 사랑을 담아 만듭니다. “Did I make the right decision?” A friend posed this question after a recent PLO hand. For purposes of this… In an online tournament (37 entries) last night, I had a good run of cards and worked my way deep… Bad beat! We are told that Casino Del Sol does not currently run any poker tournaments. Find other nearby poker tournaments here. Have a question about Casino Del Sol? Ask our community!
  http://dmonster484.dmonster.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=106995
  In order to advance through the levels, users need to accumulate special XP points. They are issued for each bet in the slot machines – the higher the size of the bet, the more points will be awarded. The level system affects all bonuses in the casino, namely on the level of the player depends on how many free coins and spins he can get. In order to advance through the levels, users need to accumulate special XP points. They are issued for each bet in the slot machines – the higher the size of the bet, the more points will be awarded. The level system affects all bonuses in the casino, namely on the level of the player depends on how many free coins and spins he can get. DoubleU Casino is a popular social casino game where players can enjoy a variety of slot machines, video poker, blackjack, and roulette games. As you play and win, you earn experience points (XP) that help you level up and unlock new games and features. Here are some tips on how to level up quickly in DoubleU Casino:

 6. Bop

  Pokud hledáte pro casino bonus, Spinamba je skvělé místo, kde hledat. To nabízí mnoho různých typů bonusů. Mnohé z těchto bonusů lze uplatnit bez provedení vkladu. Spinamba má hazard věrnostní program, který je rozdělen mezi VIP programy pro high stakes hráče a pravidelné hráče. V souvislosti s jakýmikoliv dotazy se hráč může obrátit na tým technické podpory Spinamba Casino. Komunikovat s jeho zástupci lze prostřednictvím online chatu, horké linky nebo e-mailové adresy. Do hodiny obdržíte vysoce kvalifikovanou pomoc a řešení problému jakékoli složitosti. Takřka každé online casino současnosti vám nabídne uvítací bonus. Zjistěte, zda vstupní bonus v Spinamba Casinu představuje nadprůměr ve světě hazardu. Nejen casino Spinamba se snaží mířit na český trh. Na internetu můžete narazit na nabídky mnoha dalších zahraničních online casin bez české licence. Často se snaží působit dojmem legálního brandu, tak buďte při výběru online casina obezřetní.
  http://dcelec.co.kr/uni/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=193753
  A cislo bot taky? To kdybyste vedel, tak je uplne v haji…Paranoia je fajn konicek (a na plny uvazek). ;o) Nasaďte pokerface, prohlédněte si svoje karty a rozhodněte, zda dorovnáte, zvýšíte sázku, nebo přecejen položíte karty, protože prostě nemáte šťastnou ruku. Jako vždy se vyplatí neházet flintu do žita… jak se máš? vašku si tu? 35 Zapojte se do velké pokerové hry s hráči z celého světa. Když chytnete dobrou kartu, sázejte a když ne, blufujte a doufejte, že protivníci své karty složí. Jedna z nejlepších pokerových her, kde postupně obehrajete celý svět. Abyste uspěli, musíte znát pravidla, nemít hluboko do kapsy a vědět, kdy si můžete dovolit blufovat. zrejme som to nasiel na windows 7 je to tu C:\Users\Sima\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\98BSK9AP\localhost\ked to budem kopirovat na windows XP dufam ze to treba vlozit na podobne miesto a nie uplne niekam inam. ponechame to pre dalsich, ktori by hrali tuto hru :)dakujem za pomoc

 7. log

  Política de reembolso Copyright ©  2010-2023 Freepik Company S.L. Todos os direitos reservados. O Bingo Letras Junges é um brinquedo educativo que pode ser utilizado com os amigos, com os colegas na escola e até com a família. Um tipo de bingo muito conhecido no Brasil é o composto por bolas numeradas de 1 a 75, um globo onde são colocadas essas bolas para que sejam sorteadas uma a… Habilidades trabalhadas: aprendizado das letras, desenvolvimento emocional Imprimir no tamanho que desejar, mas sugiro A4 para aplicar individualmente ou A3 para aplicar em grupo. Essa modalidade de bingo online é considerada muito prática. É possível ter acesso aos jogos com conexão de internet e aparelhos como celular, tablet e computadores portáteis. Além disso, os jogadores são de todos os lugares do mundo, permitindo uma espécie de integração mais ampla em nível internacional.
  http://www.gabiz.kr/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=42869
  Por trás de todo o jogo interessante de slot, uma mente criadora está a articular como o design e todas as características necessárias para tornar o jogo popular – essa é a tarefa dos desenvolvedores de jogos (ou de software).  Gerenciar suas apostas é uma parte importante de jogar blackjack com um crupiê, os slots de cassinos para celular online são uma ótima maneira de melhorar suas habilidades de jogo. Esses cassinos oferecem aos jogadores a oportunidade de jogar roleta gratuitamente, lembre-se de que isso também pode aumentar seus gastos. Em primeiro lugar, basta clicar no botão de enviar e aguardar a confirmação da conta. É por isso que é importante que os cassinos que oferecem Blackjack online tenham seguros adequados para proteger os jogadores e o próprio cassino, os jogadores podem experimentar diferentes jogos e aumentar suas chances de ganhar.

 8. Fub

  DLC jest przeznaczone dla graczy siedzących na poziomie 13 lub wyższym, ale przeskaluje się automatycznie wraz z obecnym poziomem twojego Łowcy Krypty w obu kierunkach, ale aby uzyskać dostęp do kasyna, musisz przynajmniej ukończyć prolog otwierający Borderlands 3 na Pandorze. Będziesz musiał wybrać między wariantem sprytnym, a głośnym. Sam przebieg misji nie ulega znaczącym zmianom bez względu na wybór, ale prawdopodobnie lepiej poradzisz sobie na sprytnym, gdyż całe okienko otrzymane od hakera będziesz mógł poświęcić na okradaniu gablot, bez przejmowania się obsługą i klientelą. Do wykonania misji potrzeba trzyosobowej załogi: Wszyscy członkowie ekipy opisani są przez dwa parametry. Pierwszym z nich są umiejętności (7) – im ten parametr wyższy, tym skuteczniejsi są w swoim fachu (strzelec zdobędzie lepszą broń, kierowca lepsze samochody, a haker zapewni dłuższy czas). Z umiejętnościami związana jest dola (8) – czyli procent łupu, który zgarnie dla siebie członek ekipy po przeprowadzeniu napadu.
  https://www.bookmarkidea.win/ruletka-wodka
  W tej luksusowej infrastrukturze można cieszyć się wieloma rzeczami, oprócz ekscytującej atmosfery. Tuż obok znajdują się baseny, sauna, łaźnia turecka, centrum fitness i wellness oraz restauracje i bary. Aby odwiedzić kasyno trzeba mieć ukończone 18 lat, przy wejściu każdy jest kontrolowany przez ochronę. Podobnie jak każde nowe kasyno Warszawa, tak i to, wymaga od uczestników formalnego ubioru. Nie działa? Skorzystaj z instrukcji. Montezuma nie był zaskoczony, kiedy hiszpańscy żołnierze dowodzeni przez Hernana Cortésa w kwietniu 1519 r. dopłynęli do brzegów Meksyku. Recenzje uzytkownikow i rekomendacje dotyczace najlepszych restauracji, sklepow, zycia nocnego, jedzenia, rozrywki, atrakcji, uslug i nie tylko – ohmycraft.pl

 9. Slamb

  How Klarna works Did you hear the big news? Derby City Gaming is coming to downtown Louisville in 2023! The all-new 43,000-square-foot Derby City Gaming Downtown entertainment venue will feature over 500 Historical Racing Machines, three unique bar concepts & more! No New NotificationsSign in to get personalized notifications about your deals, cash back, special offers, and more. Price incl. delivery View full description View Customer Images (1)Filter Reviews Play the best real money slots in minutes at any of the shortlisted casinos on this page. With hundreds of slot machines and progressives from top providers, these online casinos offer lucrative slots bonuses to get you started. Read on to find the best slots casinos and key tips for playing online slots for real money.
  https://www.mtls.co.kr/web/gnbd/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=254561
  These are just some of the popular markets in which you can enjoy the best Mr Green casino games – and let’s face it – unbeatable online casino bonuses. As you know, the company has been around since 2008, which is a long time to establish your reputation and form a loyal fanbase. Players keen on discovering the hottest games and grab delicious bonuses that can do so at Mr Green from mostly any part of the world. There’s a lot to like about playing at Mr Green, and the game selection will appeal to both slots aficionados and casual players alike. There are larger ranges of games out there at some of the other slot sites we recommend, but the mix of developers here means you get an extremely varied gaming experience through the combination of well-known titles and new releases. The live casino selection is one of the biggest around, and features a good mix of classic casino games in high quality settings.

 10. liz

  Ducky Luck is one of the best options for US online casino players. The casino site offers the best software available to mobile slot casinos developed by top providers such as Rival Gaming, Betsoft, and Saucify. Choose from over 400 exciting mobile slot games for some fun on the reels! Using this payment method, deposits to an online casino can be made by phone bill straight from mobile phones. It’s a secure, convenient way to deposit when using mobile websites. If you are looking to play the best casino games for free, then you can do just that at Bovada Casino. A wide variety of Bovada’s casino games can be played for free, meaning you don’t have to wager any money. By playing free casino games, you are able to learn how to play, practice different strategies or simply just have some fun without risking real money; there’s no better way to master the tricks of the trade before playing and winning real money.
  https://fair-wiki.win/index.php?title=S8_casino
  7Spins Casino has the resilience of a veteran, having stood its ground right from the time of its launch in 2008, and the freshness of a newbie! The casino may be old but has a fantastic contemporary feel to it. There are hundreds of exciting games from 4 leading casino software providers. This high-tech bitcoin casino was released in 2014 and is owned and operated by the well-known Dama NV group – the same people that gave us BitStarz, King Billy, Oshi Casino, and over 20 other successful online casinos. 7Spins casino has partnered with some of the best names in gaming. You have software providers in the form of Pragmatic Play, Rival Gaming, Visionary iGaming, Parlay Entertainment and Betsoft. The cherry on the top is Betsoft and its suite of superb games which is reason enough to sign up at 7Spins casino.

 11. agilm

  Μπορείς να επιθεωρήσεις το παραδοθέν δέμα για να εγκρίνεις την αγορά σου ή να ζητήσεις επιστροφή. Μετά την έγκριση ή αν δεν προβείς σε κάποια ενέργεια μέσα σε 2 ημέρες, ο πωλητής θα λάβει την πληρωμή. Ό,τι χρειαστείς είναι εδώ! ✔️ Φυσικά, οφείλετε να διαβάσετε καλά τους αντιπάλους σας και να μετράτε πάντα τη θέση σας. Όταν -για παράδειγμα- είστε blinder με ένα μέτριο φύλλο, δεν είναι ανάγκη να πάτε πάσο, όπως ενδεχομένως αν βρισκόσασταν σε άλλη θέση, καθώς μιλάτε τελευταίοι σε κάθε γύρο, γεγονός που σας δίνει πλεονέκτημα.
  http://xn--9i2br6o1tj.webable.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=452
  Σήμερα στις 17:00 συντονιστείτε στο τουρνουά και στο Twitch! Ο Αντώνης Ρέμος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους ερμηνευτές τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας με το όνομα Αντώνης Πασχαλίδης και έχει βραβευτεί πολλάκις με πλατινένιους δίσκους, ενώ οι ποδοσφαιρόφιλοι θα τον θυμούνται και για θητεία του στην προεδρεία της ΠΑΕ Ηρακλής. Στο nomimacasino υποστηρίζουμε τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και συστήνουμε να παίζετε τυχερά παιχνίδια με μέτρο. Eπισκεφτείτε το kethea-alfa.gr για συμβουλές και υποστήριξη. ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ τηλ 1114.

 12. buspar sans ordonnance prix élevé

  Howdy I am so excited I found your blog, I really found you by accident,
  while I was browsing on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just
  like to say kudos for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the minute but I
  have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic job.

 13. prijs van venlafaxine 150 mg in de apotheek

  Howdy! I understand this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established website such as yours require a lot of work?
  I’m completely new to running a blog however I do write in my
  diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to
  share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or
  tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 14. Raul

  Excellent weblog here! Also your site lots up fast!

  What host are you using? Can I get your associate link in your
  host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 15. SnumN

  Fifth place qualify to Europa League group stage. Leicester City clinched a 1-0 victory at Tottenham Hotspur on Wednesday to draw level on points with Premier League leaders Arsenal, who drew 3-3 at Liverpool thanks to a 90th-minute Joe Allen equaliser. Why Enzo Fernandez Is The Best £100M Rated Midfielder In The EPL Last Season Our Favorite EPL Betting Sites Leicester City clinched a 1-0 victory at Tottenham Hotspur on Wednesday to draw level on points with Premier League leaders Arsenal, who drew 3-3 at Liverpool thanks to a 90th-minute Joe Allen equaliser. EPL: He could play for any top club – Campbell on incoming Arsenal star New customers only | Commercial content | 18+ age limit | T&Cs apply Sunday 4th June 2023 Our goal is to equip you, the bettor, with enough information so you can make perfect EPL picks. When you look to our EPL scores page to shape your bets, you can see which EPL team cashed on the moneyline and if your strategic OVER UNDER picks are on their way to give you a decent pay out.
  https://mographmastery.com/community/profile/metmarealpart19/
  Below is the Chelsea first-team squad for the 2023 2024 season ranked by position from goalkeeper to strikers. Use the menu to sort the list per statistic including their FC Player Form Ranking. Chelsea’s August itinerary includes five matches, of which three are away fixtures. Chelsea full fixture list: Another sign of the approaching season: the fixtures were released this morning! As usual, this is the “initial” schedule, which will change due to TV broadcast choices as well as competition scheduling concerns later in the season (later round cup games and the like). There’s of course also the six-week-long break this year for the 2022 World Cup, starting in November. Chelsea vs Brighton Please ensure your password has at least 8 characters, an uppercase and a lowercase letter, and a number or symbol.

 16. dew

  Graj W Aplikacje Na Pieniądze – Automat Jackpot Crown Online Za Darmo | darmowe kasyno gry Zagraniczne Bonusy Kasynowe | Kasyno mobilne na Androida Zagraniczne Bonusy Kasynowe | Kasyno mobilne na Androida Kasyno gry online tam ludzie się degenerują moralnie w dokładnie taki sposób, dlatego zapoznajcie się z całym materiałem. Jak już wcześniej wspomniano, w stosunkowo krótkim czasie ukształtował się i okrzepł określony model znaczących. I po raz pierwszy coś drgnęło w czarodzieju: a może jednak będzie z niej monarchini, jeśli nie transformatywnych. Visus puslapius, zmian instytucjonalnych. List ten jest może emocjonalny w formie, w pośrodku strzyg i wił. Aplikacja do sterowania jest dostępna dla Androida i iOS-a, dziewczyna wiedziała o tym doskonale.
  https://forum.linuxcnc.org/cb-profile/pluginclass/cbblogs?action=blogs&func=show&id=6001
  Underground Nz Poker Clubs Bet Room 24 Casino is a gaming hub that does everything right. The possibilities of voice recognition technology are endless and could revolutionise casino gaming. Blood Suckers II is the result of improved sound effects and perfected graphics combining to boasts an enhanced gaming experience. They offer an impressive assortment of various types of roulette, as well as baccarat, blackjack, red dog and poker. Możliwe jest uzyskać od NetBet darmowe obroty dotyczące automatów, darmowych zakładów sportowych, a nawet prawie nieograniczone bonusy pokerowe i darmowe wejścia. Do każdego powitalnego lub powtarzającego się bonusu dołączony jest kod promocyjny NetBet lub prosty przycisk aktywacyjny. Ponieważ mogą być one ograniczone, wymienimy ich wymagania i korzyści, aby ułatwić wybór.

 17. urist_ciAsymmemeBlirm

  бесплатные консультации юриста для всех вопросов о праве|юридическое обслуживание бесплатно на правовые темы
  Юридическая консультация бесплатно для физических лиц и предприятий по различным вопросам права от бесплатный совет юриста: надежное решение юридических проблем|Получи безвозмездную консультирование от опытных юристов по различным проблемам
  Охрана трудовых прав: бесплатная консультация юриста
  бесплатная консультация юристов [url=http://konsultaciya-yurista-499.ru/]http://konsultaciya-yurista-499.ru/[/url].

 18. Sight care

  Sight Care is a daily supplement proven in clinical trials and conclusive science to improve vision by nourishing the body from within. The Sight Care formula claims to reverse issues in eyesight, and every ingredient is completely natural.

 19. Cortexi

  Cortexi is a completely natural product that promotes healthy hearing, improves memory, and sharpens mental clarity. Cortexi hearing support formula is a combination of high-quality natural components that work together to offer you with a variety of health advantages, particularly for persons in their middle and late years. Cortex not only improves hearing but also decreases inflammation, eliminates brain fog, and gives natural memory protection.

 20. Boostaro

  Boostaro increases blood flow to the reproductive organs, leading to stronger and more vibrant erections. It provides a powerful boost that can make you feel like you’ve unlocked the secret to firm erections

 21. Puravive

  Puravive introduced an innovative approach to weight loss and management that set it apart from other supplements. It enhances the production and storage of brown fat in the body, a stark contrast to the unhealthy white fat that contributes to obesity.

 22. Prostadine

  Prostadine is a dietary supplement meticulously formulated to support prostate health, enhance bladder function, and promote overall urinary system well-being. Crafted from a blend of entirely natural ingredients, Prostadine draws upon a recent groundbreaking discovery by Harvard scientists. This discovery identified toxic minerals present in hard water as a key contributor to prostate issues.

 23. Neotonics

  Neotonics is an essential probiotic supplement that works to support the microbiome in the gut and also works as an anti-aging formula. The formula targets the cause of the aging of the skin.

 24. FitSpresso

  FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

 25. Eye Fortin

  EyeFortin is a natural vision support formula crafted with a blend of plant-based compounds and essential minerals. It aims to enhance vision clarity, focus, and moisture balance.

 26. Quietum plus

  The Quietum Plus supplement promotes healthy ears, enables clearer hearing, and combats tinnitus by utilizing only the purest natural ingredients. Supplements are widely used for various reasons, including boosting energy, lowering blood pressure, and boosting metabolism.

 27. Glucoberry

  GlucoBerry is one of the biggest all-natural dietary and biggest scientific breakthrough formulas ever in the health industry today. This is all because of its amazing high-quality cutting-edge formula that helps treat high blood sugar levels very naturally and effectively.

 28. Dentitox

  Dentitox Pro is a liquid dietary solution created as a serum to support healthy gums and teeth. Dentitox Pro formula is made in the best natural way with unique, powerful botanical ingredients that can support healthy teeth.

 29. Endopump

  Endo Pump Male Enhancement is a dietary supplement designed to assist men improve their sexual performance. This natural formula contains a potent blend of herbs and nutrients that work together to improve blood flow

 30. Sonovive

  SonoVive™ is an all-natural supplement made to address the root cause of tinnitus and other inflammatory effects on the brain and promises to reduce tinnitus, improve hearing, and provide peace of mind.

 31. Gorilla Flow

  Gorilla Flow is a non-toxic supplement that was developed by experts to boost prostate health for men. It’s a blend of all-natural nutrients, including Pumpkin Seed Extract Stinging Nettle Extract, Gorilla Cherry and Saw Palmetto, Boron, and Lycopene.

 32. Nervogen

  Nervogen Pro, A Cutting-Edge Supplement Dedicated To Enhancing Nerve Health And Providing Natural Relief From Discomfort. Our Mission Is To Empower You To Lead A Life Free From The Limitations Of Nerve-Related Challenges. With A Focus On Premium Ingredients And Scientific Expertise.

 33. InchaGrow

  InchaGrow is an advanced male enhancement supplement. Discover the natural way to boost your sexual health. Increase desire, improve erections, and experience more intense orgasms.

 34. Honeyburn

  HoneyBurn is a 100% natural honey mixture formula that can support both your digestive health and fat-burning mechanism. Since it is formulated using 11 natural plant ingredients, it is clinically proven to be safe and free of toxins, chemicals, or additives.

 35. Kerassentials

  Kerassentials are natural skin care products with ingredients such as vitamins and plants that help support good health and prevent the appearance of aging skin. They’re also 100% natural and safe to use. The manufacturer states that the product has no negative side effects and is safe to take on a daily basis. Kerassentials is a convenient, easy-to-use formula.

 36. Glucofort

  Glucofort Blood Sugar Support is an all-natural dietary formula that works to support healthy blood sugar levels. It also supports glucose metabolism. According to the manufacturer, this supplement can help users keep their blood sugar levels healthy and within a normal range with herbs, vitamins, plant extracts, and other natural ingredients.

 37. Metabo Flex

  Metabo Flex is a nutritional formula that enhances metabolic flexibility by awakening the calorie-burning switch in the body. The supplement is designed to target the underlying causes of stubborn weight gain utilizing a special “miracle plant” from Cambodia that can melt fat 24/7.

 38. Amiclear

  Amiclear is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and assist with glucose metabolism. It contains eight proprietary blends of ingredients that have been clinically proven to be effective.

 39. Claritox

  Claritox Pro™ is a natural dietary supplement that is formulated to support brain health and promote a healthy balance system to prevent dizziness, risk injuries, and disability. This formulation is made using naturally sourced and effective ingredients that are mixed in the right way and in the right amounts to deliver effective results.

 40. FlowForce Max

  Introducing FlowForce Max, a solution designed with a single purpose: to provide men with an affordable and safe way to address BPH and other prostate concerns. Unlike many costly supplements or those with risky stimulants, we’ve crafted FlowForce Max with your well-being in mind. Don’t compromise your health or budget – choose FlowForce Max for effective prostate support today!

 41. TropiSlim

  TropiSlim is a unique dietary supplement designed to address specific health concerns, primarily focusing on weight management and related issues in women, particularly those over the age of 40. TropiSlim targets a unique concept it refers to as the “menopause parasite” or K-40 compound, which is purported to be the root cause of several health problems, including unexplained weight gain, slow metabolism, and hormonal imbalances in this demographic.

 42. TerraCalm

  TerraCalm is an antifungal mineral clay that may support the health of your toenails. It is for those who struggle with brittle, weak, and discoloured nails. It has a unique blend of natural ingredients that may work to nourish and strengthen your toenails.

 43. Cortexi

  Cortexi is an effective hearing health support formula that has gained positive user feedback for its ability to improve hearing ability and memory. This supplement contains natural ingredients and has undergone evaluation to ensure its efficacy and safety. Manufactured in an FDA-registered and GMP-certified facility, Cortexi promotes healthy hearing, enhances mental acuity, and sharpens memory.

 44. sightcare

  Sight Care is a daily supplement proven in clinical trials and conclusive science to improve vision by nourishing the body from within. The Sight Care formula claims to reverse issues in eyesight, and every ingredient is completely natural.

 45. Cody Rubsam

  Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

 46. fitspresso official $579 discount

  FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

 47. serolean

  Serolean a revolutionary weight loss supplement, zeroes in on serotonin—the key neurotransmitter governing mood, appetite, and fat storage.

 48. alpha tonic

  Elevate your vitality with Alpha Tonic – the natural solution to supercharge your testosterone levels. When you follow our guidance, experience improved physical performance

 49. aquapeace

  AquaPeace is the most in-demand ear health supplement on the market. Owing to its natural deep-sea formula and nutritious nature, it has become an instant favorite of everyone who is struggling with degraded or damaged ear health.

 50. refirmance

  ReFirmance is an outstanding lift serum that highly supports skin firmness and elasticity, smooths the presence of wrinkles, and provides deep rejuvenation properties.

 51. lunatogel

  Well-written article! 📝 The content is insightful, and I’m wondering if you’ll include more images in your upcoming pieces. It might add an extra layer of interest. 📷

 52. udintogel

  This article is incredible! The way it explains things is truly compelling and incredibly simple to follow. It’s obvious that a lot of effort and study went into this, which is really noteworthy. The author has managed to make the topic not only fascinating but also enjoyable to read. I’m enthusiastically excited about exploring more material like this in the future. Thanks for sharing, you’re doing an outstanding task!

 53. slot gacor

  🚀 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke alam semesta dari kemungkinan tak terbatas! 🌌 Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 🌟 Baik itu inspirasi, blog ini adalah sumber wawasan yang menarik! #KemungkinanTanpaBatas Terjun ke dalam pengalaman menegangkan ini dari pengetahuan dan biarkan pikiran Anda berkelana! ✨ Jangan hanya mengeksplorasi, rasakan kegembiraan ini! #MelampauiBiasa Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang penuh penemuan! 🌍

 54. Rastrear Teléfono Celular

  La compatibilidad del software de rastreo móvil es muy buena y es compatible con casi todos los dispositivos Android e iOS. Después de instalar el software de rastreo en el teléfono de destino, puede ver el historial de llamadas del teléfono, mensajes de conversación, fotos, videos, rastrear la ubicación GPS del dispositivo, encender el micrófono del teléfono y registrar la ubicación circundante.

 55. ppu-prof_VoG

  Забота о жилище – это забота о спокойствии. Изоляция наружных поверхностей – это не только стильный внешний вид, но и обеспечение тепла в вашем уютном уголке. Профессионалы, команда профессионалов, предлагаем вам превратить ваш дом в идеальный уголок для проживания.
  Наши улучшения – это не просто теплоизоляция, это творческий процесс с каждым элементом. Мы разрабатываем идеальному балансу между изысканностью и эффективностью, чтобы ваше жилье стало не только теплым и стильным, но и шикарным.
  И самое существенное – приемлемая цена! Мы уверены, что качественные услуги не должны быть неподъемными по цене. [url=https://ppu-prof.ru/]Ремонт домов утепление фасадов[/url] начинается всего от 1250 рублей за кв. метр.
  Использование современных технологий и высококачественных материалов позволяют нам создавать утепление, которое долговечно и надежно. Позабудьте о холоде стен и дополнительных затратах на отопление – наше утепление станет вашим надежным защитником от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о счастье в вашем уголке. Обращайтесь к экспертам, и ваше жилье станет настоящим художественным произведением, которое дарит тепло и радость. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

 56. LeanBiome

  LeanBiome is an innovative and effective supplement that has been specifically formulated to support healthy weight loss. The product is the result of the latest Ivy League research and is backed by real-world results.

 57. sumatra slim belly tonic official website

  What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 58. sumatra slim belly tonic review

  What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 59. buy sumatra slim belly tonic

  What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 60. sumatra slim belly tonic official website

  I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 61. prodentim

  Prodentim is a natural dental support formula that has been specifically designed to promote and maintain optimal dental and oral health. It is composed of a unique blend of 3.5 billion probiotic strains and essential nutrients that have been clinically researched and proven to support the health of teeth and gums. This product aims to repopulate the mouth with good bacteria, thereby restoring the natural balance of the oral microbiome. By doing so, it helps prevent harmful bacteria from causing dental problems such as gum pain, inflammation, and bad breath. The formula is enriched with healthy strains of probiotics and essential nutrients that work together to improve oral health.

 62. sumatra slim belly tonic review

  Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

 63. glucoberry

  Glucotrust can also help to reduce food cravings. This is particularly important for those who struggle with overeating or binge eating, as it can help to reduce the urge to eat unhealthy foods and promote healthier eating habits. Overall, Glucotrust is an effective and versatile supplement that offers a range of benefits for those looking to improve their health and wellbeing. Whether you are looking to regulate your blood sugar, lose weight, or support healthy blood pressure, this supplement can help you achieve your goals.

 64. puravive supplement

  Puravive is different from other products because it looks at this new cause of weight gain. It’s not just about losing pounds; it’s about making your body work better and giving you more energy. People who have used Puravive have shared their positive experiences, showing that it really works.

 65. alpilean

  Alpilean, a remarkable natural weight loss supplement, harnesses the power of exceptional components sourced from the pristine Alps. These potent substances work synergistically to invigorate your metabolism, incinerate fat, and foster cardiovascular well-being. Remarkably, Alpilean aids in appetite control, effectively curbing cravings for unhealthy foods, thereby facilitating a wholesome and sustainable weight loss journey. Rest assured, the formula is free from any potentially harmful chemicals or additives, having undergone rigorous safety testing. Its unparalleled blend of nutrients renders it an advantageous choice for individuals aspiring to shed weight while elevating their overall health and well-being.

 66. fluxactive official website

  Fluxactive is a comprehensive dietary supplement made up of herbal extracts. This supplement is high in nutrients, which can properly nourish your body and significantly improve prostate health. Some of these ingredients have even been shown to lower the risk of prostate cancer.

 67. Plisse_Sek

  Уважаемые Партнеры!
  Предлагаем вам последнее концепт в мире дизайна интерьера – шторы плиссе. Если вы движетесь к совершенству в любой нюансе вашего жилища, то эти сукна подберутся великолепным решением для вас.
  Что делает шторы плиссе столь оригинальными? Они сочетают в себе в себе изящество, утилитарность и пользу. Благодаря характерной архитектуре, инновационным материям, шторы плиссе идеально подходятся для любого другого комнатки, будь то зала, дом, плита или деловое поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]гофра штора[/url] – прообразите уют и красочность в вашем доме!
  Чем манят шторы плиссе для вас? Во-первых, их особый макет, который прибавляет привлекательность и грацию вашему интерьеру. Вы можете выбрать из различных текстур, цветов и подходов, чтобы подчеркнуть отличительность вашего жилища.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают многочисленный круг практических возможностей. Они могут управлять степень света в месте, преграждать от солнечных лучей, обеспечивать секретность и формировать комфортную атмосферу в вашем доме.
  Мы сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы сами поддержим вам подобрать шторы плиссе, которые отлично подходят к для вашего интерьера!

 68. buy sugar defender

  Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 69. sugar defender suplement

  Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 70. sugar defender official website

  Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 71. Metanail Serum Pro supplements

  MetaNail is a topical formulation combining 20 organic and essential nutrients to repair, rejuvenate, and improve nail health. It can fight fungus and brittle or cracked nails. The serum is easy to apply and safer than most oral and topical nail products.


Post a new comment