op

FITORJA E MADHE E GADIRIT

Spread the love

Çdo vit, me arritjen e datës 18 Dhul Hixhxheh, në shpirtin dhe zemrat e myslimanëve
ngjallet kujtimi i një ngjarjeje të pavdekshme, ngjarje e cila ndodhi mbas Haxhit Lamtumirës të
Hz Resulullahut (s.a.a.) në një vend të quajtur Gadir Hum. Gadiri ishte një kënetë, në rrugën ne
mes Mekes dhe Medines, ku karvanët e udhëtareve ndaleshin për të pushuar. Por, atë ditë pranë
kësaj kënete, ndodhi ajo ngjarje e madhe.

Ishte orët a para të ditës së enjte dhe Hz Resulullahu (s.a.a.) ishte duke u kthyer nga
Haxhi i tij i fundit. Në çdo anë dëgjohej zëri i udhëtareve të karvanit dhe hingëllima e kuajve dhe
deveve. Por, në mes te kësaj zhurme, fytyra e ndritur e Hz Resulullahut (s.a.a.) tregonte se ai
ishte thelluar në mendime dhe sikur ishte në pritje të një ngjarje te madhe. Kur karvani arriti ne
Gadir Hum, vendi ku irakianët, egjiptianet dhe popujt tjerë duhej të ndaheshin nga njëri-tjetri, Hz

Resulullahu (s.a.a.) ndjeu prezencën e ngrohtë të Xhibrilit (a.s.), engjëllit te shpalljes, i cili erdhi
me një mesazh të ndritur nga ana e Allahut, dhe iu drejtua Hz Resulullahut (s.a.a.) duke i thënë:
O Muhammed, Allahu të dërgon selamin dhe të shpall këtë:

“O ti i dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd, e nëse nuk e bën në tërësi
komunikimin, atëherë nuk e ke kryer detyrën. Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve”.
(Maide, 67)

Ajeti i lartpërmendur na tregon në mënyrë të qartë se misioni i të Dërguarit (s.a.a.) është
duke përfunduar, por te populli duhet të arrijë një e vërtetë. Kjo e vërtetë është aq e rëndësishme,
sa që nuk është e mundur përkryerja e fesë pa të. Hz Resulullahu (s.a.a.), i cili ndiente një barë të
rëndë mbi supe, u bë gati që njerëzve t’i parashtroj një çështje të rëndësishme. Pastaj, tha që të
kthehen ata të cilët kanë ecur përpara dhe ata te cilët kanë mbetur mbrapa karvanit, dhe t’i
bashkohen turmës së njerëzve para tij. Pas disa minutave të gjithë u mblodhën rreth kënetës
Gadir Hum dhe me padurim prisnin që të kuptonin se pse Hz Resulullahu (s.a.a.) i ka ndalur të
gjithë këta njerëz në këtë shkretëtirë? Menjëherë nga samarët e deveve ndërtuan një mimber
(foltore) për Hz Resulullahun (s.a.a.), i cili u ngjit mbi të dhe duke u drejtuar përafërsisht njëqind
mijë sahabeve të pasionuar tha:
“Ndoshta, pas këtij viti nuk do t’ju shoh më përsëri. Është afër koha e dërgimit të
ftesës nga ana e të dërguarit të Allahut dhe të pranimit të saj nga ana ime.”
Hz Resulullahu (s.a.a.) e thirri Hz Aliun-paqja qoftë mbi të, që të shkojë pranë tij. Më
pas ia ngriti dorën dhe tha:

“Ai që më pranon si udhëheqës (mevla), edhe Aliu është udhëheqësi i tij. O Allah,
duaje atë, i cili e do Aliun. Kush bëhet armiku i Aliut, Ti bëhu armiku i tij. Ndihmoje atë i
cili e ndihmon Aliun. Braktise atë që e braktis Aliun dhe kudo që të shkojë, le të jetë e
vërteta me të”

Pastaj, e hoqi kapelën prej kokës së tij dhe e vendosi në kokën e Hz Aliut – paqja qoftë
mbi të dhe i përgatiti një vend (çadër) të veçantë. Pastaj, dha urdhër që të vijnë sahabet në grupe
dhe të mëdhenjtë e Kurejshëve dhe Ensarëve për ta përshëndetur Imam Aliun me titullin
“Emirel Muminun” (Udhëheqësi i besimtarëve). Dhe, të gjithë sahabet duke filluar prej Ebu
Bekrit dhe Ymerit, ia uruan të gjithë. Madje, Ebu Bekri dhe Ymeri i thanë: “Të lumtë o djali i
Ebu Talibit që u bëre udhëheqësi i ynë dhe i të gjithë besimtarëve”. Mbasi që përfundoi
ceremonia e urimit, Hz Resulullahu (s.a.a.) tha se u shpall ajeti:

“Sot e përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju
Islamin fe”(Maide, 3) vndose tekstin arabisht الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الإِسْلاَمَ دِينًا
Mbas emërimit të Imam Aliut, si Imam dhe mbas shpalljes së ajetit për përkryerjen e
fesë, Hz Resulullahu (s.a.a.) deklaroi:
“Falënderimi qoftë për Allahun që e përsosi fenë, plotësoi dhuntinë dhe mbas
misionit tim tregoi kënaqësi për caktimin e Ali ibni Ebu Talibit si Imam.”

Sipas disa haditheve, Hz Resulullahu (s.a.a.) e bëri komunikimin në këtë mënyrë:
“Më erdhi Xhebraili nga ana e Allahut dhe më urdhëroi që të gjithë të bardhave dhe
të zezave t’i bëjë shpalljen e Ali ibni Ebu Talibit si vëlla e trashëgimtar timin dhe si kalif
dhe Imam mbas meje. Unë kërkova nga Xhebraili që Allahu të më kursejë nga kjo shpallje,
sepse të paktë janë të devotshmit ndërsa të shumtë janë ata që do të më mundojnë dhe
urrejnë për shkak të marrëdhënies sime familjare me Aliun. Nëse doni, mund të tregojë
edhe emrat e tyre, por e rruaj fisnikërinë time duke e mbajtur të fshehtë emrat e tyre. Por,
Allahu nuk pranoi që unë të përmbahem prej komunikimit. O ju njerëz, dijeni që Allahu
ka zgjedhur Aliun për juve si udhëheqës dhe Imam, dhe e ka bërë obligim për çdo person
bindjen ndaj tij.”

Allahu në Gadir Hum i caktoi Imam e pastër nga mëkatet si trashëgimtar të Hz
Muhammedit (s.a.a.) dhe si udhëheqës të myslimanëve, të cilëve ua dha diturinë e librit dhe
urtësinë. Dhe, në këtë rast edhe myslimanët e tjerë duhet të pranojnë dhe t’i dorëzohen zgjedhjes
dhe urdhrit të Allahut. Sepse, edhe në kuptimin e përgjithshëm, Islami do të thotë dorëzimi ndaj
Allahut. Allahu, në ajetin e 68-të, 69-të dhe 70-të të sures Kasas thotë: “Zoti yt krijon çka të dojë
dhe zgjedh kë të dojë, atyre nuk u takon zgjedhja. I pastër dhe i lartë është Allahu nga çka i
përshkruajnë për shok. Dhe Zoti yt e di se ç'fshehin zemrat e tyre dhe se ç'shfaqin haptazi. Ai

është Allahu, nuk ka zot tjetër pos Tij, vetëm Atij i takon falënderimi në këtë botë dhe në botën
tjetër dhe vetëm Atij i takon gjykimi dhe te Ai ktheheni”
Ngjarja e Gadirit mund të shqyrtohet

M gjerësisht
http://www.dielli.net/pdf/tematfetare/ghadirkumm.pdf
There are 155 comments

Add yours
 1. Как пробудить интерес у мужчины советы психолога

  Нововводитель встречает врагов во всех тех,
  кому жилось хорошо при прежних порядках,
  и приобретает только очень робких сторонников в тех,
  чье положение должно при этих нововведениях улучшиться.
  Как пробудить интерес у мужчины советы психолога

 2. fouri

  What Else You Need to Know: Just one swipe of this gel-ink formula gives intense, long-lasting color in satin or metallic finishes. Ultra-precise felt-tip applies waterproof color smoothly. No pulling, skipping, or tugging on eyelids. Age30-35 Never use dark liner on your waterline – it will make your eyes look smaller. Try a white or nude liner in order to open your eyes up. Better Than Sex Waterproof Eyeliner 2.8ml / 0.09 fl.oz. Aimee Lou Wood’s pastel-pink, shimmering eye look and pink, glossy lip is serving all of the make-up nostalgia in all of the right ways. What it does:Its “gel-ink” technology means the liner glides on effortlessly, making it simple and easier than ever to apply. Just one stroke is all you need for great coverage and high impact color. Available in 2 finishes – satin & metallic – each shade has been developed to achieve an even, instantly intense eye makeup result, that can be built up by adding more layers.
  https://collinccbi432210.59bloggers.com/21136245/jade-roller-face-massager
  This Korean moisturizer for sensitive skin keeps your skin hydrated and keeps it moisturized for a long time. It is also safe to use and works well on every skin type. 94 of 94 products Skin texture is another key consideration. Normal, combination, oily and sensitive skin types are typically best served by lighter non-greasy formulations, while dry skin will benefit from heavier creamier or oiler moisturizers that can help lock in moisture. Formulated with 68% vitamin tree leaf water from Korea’s Taebaek Mountains instead of water, this gel moisturizer has a gentle formula that’s perfect for brightening the skin. With added extracts of rose of Jericho, vitamin berries, cloudberry, and snow lotus, the Vitamin Tree Water Gel moisturizer helps nourish and hydrate your skin and balance oil/moisture level.

 3. jox

  In terms of “clean” beauty products, Dr. Garshick notes that there is no standard definition for the term, but agrees that for those with rosacea it can be important to avoid products containing harsh alcohols, parabens, or phthalates which can be drying on the skin or fragrances which can be irritating to the skin. Thankfully, Brown’s cosmetics are dermatologist-approved. 3 products in 1! Brighten, enhance and refresh your complexion with this bronzer, blush and highlighter trio. Wear them alone or pair them with makeup for a natural sun-kissed glow. Apply to the forehead & cheeks to add warmth, depth and a dewy finish. Can be used on the face or body. Radiate confidence with dewy skin & shine your light because you are Lit from Within! Blend each shade of this Bronzer Highlighter Blush Palette to create just the right look for a gorgeous, glowing complexion that flatters every skin tone.
  https://messiahttrp347776.blogaritma.com/19679756/dermatologist-eye-cream
  Find the best foundation for your skin type and desired makeup look. Pick from natural matte foundation formulas and foundations with a natural glow finish. The Armani Luminous Silk Foundation looks great on just about everyone, and all ages. I feel like every celebrity makeup artist loves this product and keeps it in their kit, and for good reason. It’s a very versatile and simply gorgeous foundation. It reminds me a lot of the Tom Ford, with a slightly less matte finish. This foundation is spendy, but a good option for those who want something that’s going to work with nearly every makeup look they want to do. I find that I can sheer this product out for light coverage, but it’s also a solid medium coverage. The texture is liquidy (I really dislike a thick foundation), and gives a flawless finish. LOVE it!

 4. emumb

  The top speed is 250 km/h (155.34 mph). The 2 Series Convertible’s infotainment is your standard BMW fare, using the firm’s iDrive system. You get a 6.5-inch digital screen with satnav, automatic emergency services alerts and a DAB-, CD player- and MP3-compatible radio. Other features found on every model include automatic air conditioning, automatic headlights and a Bluetooth hands-free system. Forking out an extra £1,000 for the Sport trim will give you sports seats and let you select driving modes, adjusting the steering and suspension for Sport, Comfort and Eco functions. 2014, 2015, 2016 BMW M235i Convertible Frequently asked questions and our answers to them, as well as the contact to our customer service team. We love how the 2 Series convertible looks from the outside, with the smart front and rear lights being particular highlights when compared to the same items on the old 1 Series. And while the Audi A3 Cabriolet’s interior may be slightly sleeker, a 2017 facelift has upped the tech count on offer in the 2 Series, and also sharpened the looks on the outside by way of a new radiator grille and standard LED headlights.
  https://elliotpolj874074.blogdun.com/21844764/mercedes-benz-gt-53-amg-price
  We work with a network of 17,217 mechanics and garages across the UK so we can the best local mobile mechanics near you. Inspections need to be done regularly, and they need to be done thoroughly, that’s where we come in. We’ll run through our checklist and make sure that everything is working properly with every car service. We’ve done thousands of general services for people in our local servicing area, so you can rest assure that your in good hands. Elizabeth has over 20 years worth of dedicated customer service experience, with over half of that time specifically with Mercedes-Benz. As a family member to MSSV she provides a trustworthy and transparent approach with all our customers. She continues to strive in keeping the business productive, efficient and safe for all employees and customers. Always keeping the personal family business feel while providing a true Mercedes-Benz experience has always been and will continue to be her goal.


Post a new comment