op

FITORJA E MADHE E GADIRIT

Spread the love

Çdo vit, me arritjen e datës 18 Dhul Hixhxheh, në shpirtin dhe zemrat e myslimanëve
ngjallet kujtimi i një ngjarjeje të pavdekshme, ngjarje e cila ndodhi mbas Haxhit Lamtumirës të
Hz Resulullahut (s.a.a.) në një vend të quajtur Gadir Hum. Gadiri ishte një kënetë, në rrugën ne
mes Mekes dhe Medines, ku karvanët e udhëtareve ndaleshin për të pushuar. Por, atë ditë pranë
kësaj kënete, ndodhi ajo ngjarje e madhe.

Ishte orët a para të ditës së enjte dhe Hz Resulullahu (s.a.a.) ishte duke u kthyer nga
Haxhi i tij i fundit. Në çdo anë dëgjohej zëri i udhëtareve të karvanit dhe hingëllima e kuajve dhe
deveve. Por, në mes te kësaj zhurme, fytyra e ndritur e Hz Resulullahut (s.a.a.) tregonte se ai
ishte thelluar në mendime dhe sikur ishte në pritje të një ngjarje te madhe. Kur karvani arriti ne
Gadir Hum, vendi ku irakianët, egjiptianet dhe popujt tjerë duhej të ndaheshin nga njëri-tjetri, Hz

Resulullahu (s.a.a.) ndjeu prezencën e ngrohtë të Xhibrilit (a.s.), engjëllit te shpalljes, i cili erdhi
me një mesazh të ndritur nga ana e Allahut, dhe iu drejtua Hz Resulullahut (s.a.a.) duke i thënë:
O Muhammed, Allahu të dërgon selamin dhe të shpall këtë:

“O ti i dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd, e nëse nuk e bën në tërësi
komunikimin, atëherë nuk e ke kryer detyrën. Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve”.
(Maide, 67)

Ajeti i lartpërmendur na tregon në mënyrë të qartë se misioni i të Dërguarit (s.a.a.) është
duke përfunduar, por te populli duhet të arrijë një e vërtetë. Kjo e vërtetë është aq e rëndësishme,
sa që nuk është e mundur përkryerja e fesë pa të. Hz Resulullahu (s.a.a.), i cili ndiente një barë të
rëndë mbi supe, u bë gati që njerëzve t’i parashtroj një çështje të rëndësishme. Pastaj, tha që të
kthehen ata të cilët kanë ecur përpara dhe ata te cilët kanë mbetur mbrapa karvanit, dhe t’i
bashkohen turmës së njerëzve para tij. Pas disa minutave të gjithë u mblodhën rreth kënetës
Gadir Hum dhe me padurim prisnin që të kuptonin se pse Hz Resulullahu (s.a.a.) i ka ndalur të
gjithë këta njerëz në këtë shkretëtirë? Menjëherë nga samarët e deveve ndërtuan një mimber
(foltore) për Hz Resulullahun (s.a.a.), i cili u ngjit mbi të dhe duke u drejtuar përafërsisht njëqind
mijë sahabeve të pasionuar tha:
“Ndoshta, pas këtij viti nuk do t’ju shoh më përsëri. Është afër koha e dërgimit të
ftesës nga ana e të dërguarit të Allahut dhe të pranimit të saj nga ana ime.”
Hz Resulullahu (s.a.a.) e thirri Hz Aliun-paqja qoftë mbi të, që të shkojë pranë tij. Më
pas ia ngriti dorën dhe tha:

“Ai që më pranon si udhëheqës (mevla), edhe Aliu është udhëheqësi i tij. O Allah,
duaje atë, i cili e do Aliun. Kush bëhet armiku i Aliut, Ti bëhu armiku i tij. Ndihmoje atë i
cili e ndihmon Aliun. Braktise atë që e braktis Aliun dhe kudo që të shkojë, le të jetë e
vërteta me të”

Pastaj, e hoqi kapelën prej kokës së tij dhe e vendosi në kokën e Hz Aliut – paqja qoftë
mbi të dhe i përgatiti një vend (çadër) të veçantë. Pastaj, dha urdhër që të vijnë sahabet në grupe
dhe të mëdhenjtë e Kurejshëve dhe Ensarëve për ta përshëndetur Imam Aliun me titullin
“Emirel Muminun” (Udhëheqësi i besimtarëve). Dhe, të gjithë sahabet duke filluar prej Ebu
Bekrit dhe Ymerit, ia uruan të gjithë. Madje, Ebu Bekri dhe Ymeri i thanë: “Të lumtë o djali i
Ebu Talibit që u bëre udhëheqësi i ynë dhe i të gjithë besimtarëve”. Mbasi që përfundoi
ceremonia e urimit, Hz Resulullahu (s.a.a.) tha se u shpall ajeti:

“Sot e përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju
Islamin fe”(Maide, 3) vndose tekstin arabisht الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الإِسْلاَمَ دِينًا
Mbas emërimit të Imam Aliut, si Imam dhe mbas shpalljes së ajetit për përkryerjen e
fesë, Hz Resulullahu (s.a.a.) deklaroi:
“Falënderimi qoftë për Allahun që e përsosi fenë, plotësoi dhuntinë dhe mbas
misionit tim tregoi kënaqësi për caktimin e Ali ibni Ebu Talibit si Imam.”

Sipas disa haditheve, Hz Resulullahu (s.a.a.) e bëri komunikimin në këtë mënyrë:
“Më erdhi Xhebraili nga ana e Allahut dhe më urdhëroi që të gjithë të bardhave dhe
të zezave t’i bëjë shpalljen e Ali ibni Ebu Talibit si vëlla e trashëgimtar timin dhe si kalif
dhe Imam mbas meje. Unë kërkova nga Xhebraili që Allahu të më kursejë nga kjo shpallje,
sepse të paktë janë të devotshmit ndërsa të shumtë janë ata që do të më mundojnë dhe
urrejnë për shkak të marrëdhënies sime familjare me Aliun. Nëse doni, mund të tregojë
edhe emrat e tyre, por e rruaj fisnikërinë time duke e mbajtur të fshehtë emrat e tyre. Por,
Allahu nuk pranoi që unë të përmbahem prej komunikimit. O ju njerëz, dijeni që Allahu
ka zgjedhur Aliun për juve si udhëheqës dhe Imam, dhe e ka bërë obligim për çdo person
bindjen ndaj tij.”

Allahu në Gadir Hum i caktoi Imam e pastër nga mëkatet si trashëgimtar të Hz
Muhammedit (s.a.a.) dhe si udhëheqës të myslimanëve, të cilëve ua dha diturinë e librit dhe
urtësinë. Dhe, në këtë rast edhe myslimanët e tjerë duhet të pranojnë dhe t’i dorëzohen zgjedhjes
dhe urdhrit të Allahut. Sepse, edhe në kuptimin e përgjithshëm, Islami do të thotë dorëzimi ndaj
Allahut. Allahu, në ajetin e 68-të, 69-të dhe 70-të të sures Kasas thotë: “Zoti yt krijon çka të dojë
dhe zgjedh kë të dojë, atyre nuk u takon zgjedhja. I pastër dhe i lartë është Allahu nga çka i
përshkruajnë për shok. Dhe Zoti yt e di se ç'fshehin zemrat e tyre dhe se ç'shfaqin haptazi. Ai

është Allahu, nuk ka zot tjetër pos Tij, vetëm Atij i takon falënderimi në këtë botë dhe në botën
tjetër dhe vetëm Atij i takon gjykimi dhe te Ai ktheheni”
Ngjarja e Gadirit mund të shqyrtohet

M gjerësisht
http://www.dielli.net/pdf/tematfetare/ghadirkumm.pdf
There are 438 comments

Add yours
 1. Как пробудить интерес у мужчины советы психолога

  Нововводитель встречает врагов во всех тех,
  кому жилось хорошо при прежних порядках,
  и приобретает только очень робких сторонников в тех,
  чье положение должно при этих нововведениях улучшиться.
  Как пробудить интерес у мужчины советы психолога

 2. fouri

  What Else You Need to Know: Just one swipe of this gel-ink formula gives intense, long-lasting color in satin or metallic finishes. Ultra-precise felt-tip applies waterproof color smoothly. No pulling, skipping, or tugging on eyelids. Age30-35 Never use dark liner on your waterline – it will make your eyes look smaller. Try a white or nude liner in order to open your eyes up. Better Than Sex Waterproof Eyeliner 2.8ml / 0.09 fl.oz. Aimee Lou Wood’s pastel-pink, shimmering eye look and pink, glossy lip is serving all of the make-up nostalgia in all of the right ways. What it does:Its “gel-ink” technology means the liner glides on effortlessly, making it simple and easier than ever to apply. Just one stroke is all you need for great coverage and high impact color. Available in 2 finishes – satin & metallic – each shade has been developed to achieve an even, instantly intense eye makeup result, that can be built up by adding more layers.
  https://collinccbi432210.59bloggers.com/21136245/jade-roller-face-massager
  This Korean moisturizer for sensitive skin keeps your skin hydrated and keeps it moisturized for a long time. It is also safe to use and works well on every skin type. 94 of 94 products Skin texture is another key consideration. Normal, combination, oily and sensitive skin types are typically best served by lighter non-greasy formulations, while dry skin will benefit from heavier creamier or oiler moisturizers that can help lock in moisture. Formulated with 68% vitamin tree leaf water from Korea’s Taebaek Mountains instead of water, this gel moisturizer has a gentle formula that’s perfect for brightening the skin. With added extracts of rose of Jericho, vitamin berries, cloudberry, and snow lotus, the Vitamin Tree Water Gel moisturizer helps nourish and hydrate your skin and balance oil/moisture level.

 3. jox

  In terms of “clean” beauty products, Dr. Garshick notes that there is no standard definition for the term, but agrees that for those with rosacea it can be important to avoid products containing harsh alcohols, parabens, or phthalates which can be drying on the skin or fragrances which can be irritating to the skin. Thankfully, Brown’s cosmetics are dermatologist-approved. 3 products in 1! Brighten, enhance and refresh your complexion with this bronzer, blush and highlighter trio. Wear them alone or pair them with makeup for a natural sun-kissed glow. Apply to the forehead & cheeks to add warmth, depth and a dewy finish. Can be used on the face or body. Radiate confidence with dewy skin & shine your light because you are Lit from Within! Blend each shade of this Bronzer Highlighter Blush Palette to create just the right look for a gorgeous, glowing complexion that flatters every skin tone.
  https://messiahttrp347776.blogaritma.com/19679756/dermatologist-eye-cream
  Find the best foundation for your skin type and desired makeup look. Pick from natural matte foundation formulas and foundations with a natural glow finish. The Armani Luminous Silk Foundation looks great on just about everyone, and all ages. I feel like every celebrity makeup artist loves this product and keeps it in their kit, and for good reason. It’s a very versatile and simply gorgeous foundation. It reminds me a lot of the Tom Ford, with a slightly less matte finish. This foundation is spendy, but a good option for those who want something that’s going to work with nearly every makeup look they want to do. I find that I can sheer this product out for light coverage, but it’s also a solid medium coverage. The texture is liquidy (I really dislike a thick foundation), and gives a flawless finish. LOVE it!

 4. emumb

  The top speed is 250 km/h (155.34 mph). The 2 Series Convertible’s infotainment is your standard BMW fare, using the firm’s iDrive system. You get a 6.5-inch digital screen with satnav, automatic emergency services alerts and a DAB-, CD player- and MP3-compatible radio. Other features found on every model include automatic air conditioning, automatic headlights and a Bluetooth hands-free system. Forking out an extra £1,000 for the Sport trim will give you sports seats and let you select driving modes, adjusting the steering and suspension for Sport, Comfort and Eco functions. 2014, 2015, 2016 BMW M235i Convertible Frequently asked questions and our answers to them, as well as the contact to our customer service team. We love how the 2 Series convertible looks from the outside, with the smart front and rear lights being particular highlights when compared to the same items on the old 1 Series. And while the Audi A3 Cabriolet’s interior may be slightly sleeker, a 2017 facelift has upped the tech count on offer in the 2 Series, and also sharpened the looks on the outside by way of a new radiator grille and standard LED headlights.
  https://elliotpolj874074.blogdun.com/21844764/mercedes-benz-gt-53-amg-price
  We work with a network of 17,217 mechanics and garages across the UK so we can the best local mobile mechanics near you. Inspections need to be done regularly, and they need to be done thoroughly, that’s where we come in. We’ll run through our checklist and make sure that everything is working properly with every car service. We’ve done thousands of general services for people in our local servicing area, so you can rest assure that your in good hands. Elizabeth has over 20 years worth of dedicated customer service experience, with over half of that time specifically with Mercedes-Benz. As a family member to MSSV she provides a trustworthy and transparent approach with all our customers. She continues to strive in keeping the business productive, efficient and safe for all employees and customers. Always keeping the personal family business feel while providing a true Mercedes-Benz experience has always been and will continue to be her goal.

 5. paxil 10 mg in belgischer Apotheke erhältlich

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who
  had been doing a little homework on this.
  And he in fact bought me dinner because I stumbled upon it
  for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks
  for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your web page.

 6. Medikamente in Spanien kaufen

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a
  new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

 7. comprar rapivir en línea en Bolivia

  I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding here.
  Again, awesome website!

 8. où acheter du vistaril

  hello!,I really like your writing very so much!
  percentage we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL?
  I require a specialist in this area to unravel
  my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to look you.

 9. vente en ligne de dietil

  Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a
  wonderful job!

 10. lpoelt

  1win site is a nice for bet and isn`t accidentally included in our list of the best sites for cricket betting: the bookmaker is known for its wide selection of cricket championships and leagues on which you can bet. It is possible to do this from small regional and local competitions to larger championships. If you prefer to place bets from your mobile phone or tablet, 1Win offers a special mobile app. You won’t be tied to your computer and will be able to bet and play casino games anywhere and anytime. The developers have taken care of their customers and made the app available for both Android and iOS. The new bookmaker was established in 2016. The name FirstBet was picked at first but it was changed to 1Win India in 2018. The bookmaker was granted its own license by the Curacao Gaming Commission (No. 8048 JAZ2018-040). As a consequence, we can safely state that sportsbooks are fully legal and capable of functioning in the Indian betting market.
  http://giltour.co.kr/main/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17337
  Do you love sports and can always predict who will win the match? If yes, then you must try your luck with online betting apps. An online betting app basically allows you to place your bet and predict the winner. If your prediction is right, you can win various prizes like cash, cars, mobiles, ACs, fridges, and even national and international trips. Although Parimatch is relatively new to the Indian market, this bookmaker has already made a splash and has signed up a huge number of people who want to bet on sport online in India. The Parimatch cricket betting app is arguably the best way to access this online bookmaker, with Android users able to download it onto their devices, though it is not on iOS just yet. An excellent range of online banking methods is among the reasons why the Parimatch app is now deservedly considered to be among India’s best mobile betting apps.

 11. Maximilian

  Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it
  has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of
  colors!

 12. achat de pristiq 100 mg en Espagne en ligne

  Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many
  options out there that I’m totally confused .. Any tips?
  Thanks a lot!

 13. Paype

  No account casino’s bieden een gemakkelijke manier om te spelen, zonder uitgebreid registratieproces. Wat kwaliteit betreft is er weinig verschil met het originele online casino. Spelers kunnen storten en spelen, en de winst makkelijk uitbetalen. Echter, er zijn ook risico’s verbonden aan no registratie casino’s, dus kun je maar beter goed voorbereid zijn. Hieronder staan de meest voor de hand liggende pluspunten en minpunten te vinden als je casino zonder registratie speelt. Als je je afvraagt of het mogelijk is om te profiteren van bonussen en gratis spins, zonder eerst een account aan te maken dan kunnen we je gerust stellen. Ja dat kan zeker! Het enige verschil met de meer traditionele online casino’s is dat je geen tijd hoeft te verspillen aan langdurige registratieprocessen. Je kunt alles spelen en ook profiteren van vele interessante bonussen en gratis spins. Wanneer je een casino speelt zonder account, mis je niets. Integendeel, je kunt sneller aan de slag en beginnen om een gokje te wagen!
  https://www.last-bookmarks.win/roulette-zero-spel
  Al sinds 1726 bieden wij Nederlandse kansspelen en we doen dat op een leuke en verantwoorde manier. Wij vinden het belangrijk dat meespelen een spelletje blijft en moeten alles doen om de risico’s op kansspelverslaving zoveel mogelijk te beperken. Wij zetten de toon en wij hebben in Nederland de voortrekkersrol als het gaat om verantwoord meespelen in een dynamische markt. Nederlandse Loterij is blij met de strenge wet- en regelgeving die geldt voor (online) kansspelen. Want, hoe duidelijker de regels, hoe groter het plezier. Wij zijn het vertrouwde gezicht voor Nederlandse spelers die het leuk vinden om af en toe een gokje te wagen. Gids Online Casino België Houd je van een gokje wagen in het casino? Dan moet je zeker eens een online casino proberen. Je vindt al jouw favorieten thuis op de bank, in bed of ergens op een terrasje. Heb je plannen om een keertje naar een casino te gaan voor de glitter en glamour? Dan is het slim om eerst even online te oefenen zonder afleiding en druk op de ketel. Werk je op afwijkende tijden? Een online casino is altijd geopend, ook live shows zijn doorgaans 24 7 te volgen. Je hoeft zeker niet rijk te zijn om te gokken want sommige slots kun je al vanaf 10 eurocent spelen. Als je een welkomstbonus krijgt dan is een keertje gokken heel goedkoop. Betnation heeft regelmatig leuke win-acties dus kijk zeker even op deze online casino site.

 14. Online-Kauf von Medikamenten in Deutschland

  Have you ever considered about adding a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and all.
  Nevertheless think of if you added some great images or
  videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and
  videos, this blog could definitely be one of the most beneficial in its
  field. Excellent blog!

 15. Chome

  Написать отзыв Close Есть ошибка в описании? Немецкий фломастер от Artdeco с первого месяца своего появления завоевал всеобщую любовь и бесчисленное количество положительных отзывов. Благодаря угольным пигментам в составе подводки цвет получается интенсивным, а тонкая, но плотно набитая упругая кисточка идеально подойдет даже новичкам в рисовании красивых стрелок. Продукт представлен в двух цветовых вариантах – черном и шоколадном. Поддерживаемые форматы: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF. Равномерно нанесите подводку на веко вдоль линии роста ресниц при помощи аппликатора. Не используйте более 2 мм длины аппликатора. В противном случае линия может получиться неровной. d99079d1-c44616f6-e4c73a9f-200d1bbf в шоубоксе 16 шт. с доставкой в любой регион РФ Загрузка файла Сотрудничество БРЕНД 95 ₴ 5b419432-281e885f-9ed792ca-4712b40 Неправильно набран адрес или такой страницы не существует. 95 ₴ 254 грн Сотрудничество Также вы можете воспользоваться мобильным приложением Faberlic
  https://www.notebook.ai/@toplashruru
  Выразительный взгляд — основа красоты, и подчеркнутые брови — обязательная составляющая привлекательного макияжа. Но вот для меня ровно и красиво накрасить бровь — длительный процесс, поэтому выбрать удобное в использовании средство более чем важно. Увидев новинку от NYX, поняла, что просто обязана попробовать новый гель. Laura Martin . Кстати гель и без дополнительных косметических средств обладает хорошим эстетическим эффектом, он придает здоровый блеск волоскам, и если ваши брови не нуждаются в дополнительном окрашивании, то можно использовать только его. Жидкий маркер для бровей со специально разработанным наконечником придаст бровям идеальную форму. Ис.. Сегодня на рынке представлен большой выбор гелей для укладки. Они могут быть прозрачными и оттеночными, перманентными и с эффектом ламинирования, выпускаться в различных форматах. Фиксирующее средство может иметь в составе масла и другие полезные компоненты, которые способствуют росту волосков, оказывают укрепляющее и питательное действие, ухаживают за кожей.

 16. Law

  Philips Zoom! Take-home teeth whitening products are manufactured in the USA. Each Philips Zoom! Whitening syringe contains enough whitening gel for 6 full whitening treatments and is pleasantly mint flavoured. Philips Zoom! at-home tooth whitening kits are a safe and convenient way to get your smile noticeably whiter in one to two weeks. You’ll get professional, affordable results with little to no sensitivity. Zoom is better than whitening strips or over the counter treatments you can buy in the store. Zoom! is a powerful light activated gel. Its main component, hydrogen peroxide, will penetrate the teeth and whiten them deeply. Zoom whitening will eliminate the stains and discoloration from your teeth without damaging them. A Take-home whitening kit costs £249 for upper and lower teeth, or just £149 for just one arch, including custom trays and gels of your choice. Top-up tubes are £30 each, or £150 for six.
  https://gettogether.community/profile/82981/
  But first, while we’re speaking of DTC brands, we have a newsletter that covers all the latest offerings. We review more than just teeth whitening by Smile Direct Club, HiSmile and Laughland! For example, you can compare affordable teeth aligners by Smilelove, Candid and Smile Direct Club, as well as invisible braces (a la invisalign) from Byte and AlignerCo. SmileDirectClub’s active ingredient is hydrogen peroxide. It is the bleaching agent in their whitening kits that helps people achieve brighter smiles. The kit arrives with a 16-LED light mouthguard, three whitening gels, and adapters for either an iPhone or Android phone. The light can be plugged directly into your phone so the whitening process can be done as you’re hanging on the couch catching up on the latest season of The Crown.

 17. Dob

  Wir führen alle Neugeräte von ADP Merkur. Entdecke die Spielwelten an unseren Multigame-Automaten mit vielen unterschiedlichen Spielen im Casino in deiner Nähe. Das wichtigste Kriterium, um die Profitabilität eines Casino Games zu überprüfen, ist die Auszahlungsquote. Diese wird auch Return to Player genannt und mit RTP abgekürzt, eine Angabe, die Sie häufig finden. Wenn Sie es mit einer RTP von 95 bis 97 % zu tun haben, dann zahlt der Spielautomat recht gut aus. Geringere Auszahlungen gibt es bei RTPs von 90% bis 94%. Jackpot-Automaten haben oft eine noch kleinere RTP von manchmal unter 90%. Ihr Altgerät nehmen wir gerne in Zahlung, aufbereitete und aktualisierte Geräte finden Sie in unserer Gebrauchtgeräteausstellung oder hier unter Gebrauchtgeräten.
  https://www.bookmark-jungle.win/world-serie-of-poker
  Das Hauptaugenmerk liegt im Novoline.de Casino ganz eindeutig auf den Spielen von Novoline Novomatic. Das ist angesichts des Casinonamens auch nicht weiter verwunderlich. Sobald Sie sich jedoch aus den Top 10 Spielen herausbewegen und in die anderen verschiedenen Kategorien hineinschnuppern, werden Sie schnell feststellen, dass das Angebot im Novoline Echtgeld Casino wesentlich weiter reicht. Die folgenden Anbieter stellen im Novoline.de Casino ihre Spiele zur Verfügung: Scheinbar möchte die Novomatic AG, ähnlich wie die Gauselmann Gruppe, erst wieder Online Spiele in Deutschland anbieten, wenn die Rechtslage endgültig geklärt ist. Bis dahin muss man sich nach Alternativen zu den Novoline Spielen umsehen. Wie aus dem Artikel hervorgeht, gibt es für Book of Ra, Lucky Lady’s Charm und Co. angemessenen Ersatz. Wenn man es irgendwann einmal schafft, Internet Glücksspiel in Deutschland vernünftig zu regeln, werden die Softwarehersteller Merkur und Novoline gewiss zurückkehren. Fraglich ist nur, ob nicht dann andere Games beliebter geworden sind, die mehr Potenzial versprechen.

 18. isotretinoin 40 disponible en farmacia de Chile

  I’ve been browsing on-line more than 3 hours as
  of late, yet I never discovered any attention-grabbing article like
  yours. It is lovely worth sufficient for me. In my view, if all web
  owners and bloggers made good content material as you probably did,
  the internet can be a lot more helpful than ever before.

 19. Cruz

  Hi there, I found your blog via Google while looking for
  a comparable topic, your web site came up, it looks good.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just was aware of your blog via Google, and
  located that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels.
  I’ll be grateful in case you continue this in future.
  Numerous folks might be benefited out of your writing. Cheers!

 20. ordina rotec

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how
  can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable
  deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 21. Thao

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of
  hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 22. acheter nebivolol en Italie sans ordonnance

  This is the perfect web site for anybody who wishes to
  find out about this topic. You understand a whole lot its almost
  tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a topic which has been written about for ages.

  Excellent stuff, just great!

 23. acquisto di mezavant in Europa

  I have been exploring for a little bit for any high quality
  articles or blog posts in this kind of area
  . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this info So i am glad to express that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I such a lot undoubtedly will make sure to do not omit this
  website and provides it a look regularly.

 24. Leland

  Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my
  iphone during lunch break. I really like the info
  you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 25. ¿Es necesario contar con una receta para comprar alendronate?

  Unquestionably imagine that which you said. Your favourite
  reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while other folks think about issues that
  they plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon the
  top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you

 26. Comprar minocin en Asunción

  Thanks for a marvelous posting! I certainly enjoyed
  reading it, you happen to be a great author. I will remember to bookmark your blog and may come back sometime soon. I want to
  encourage that you continue your great writing, have a nice day!

 27. waar oravir te vinden in Nederland

  Can I just say what a relief to uncover someone that actually knows
  what they are discussing on the web. You definitely realize
  how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people should check this out and understand
  this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular given that you surely have the gift.

 28. Edna

  whoah this blog is magnificent i like reading your articles.
  Stay up the good work! You recognize, a lot of individuals are looking around for this
  info, you could aid them greatly.

 29. bxeqxopn

  Цитата про лидерство. В конце xix начале хх в возникают такие концепции лидерства как. По количеству компьютеров на душу населения мировое лидерство удерживают. Зимние каникулы лагерь лидерство предпринимательство. Лидерство в ценах. Лидерство и руководство. Педагогика и психология лидерства и командной работы.

 30. ijbsusbl

  Эмоциональное лидерство искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. Тренинг по лидерству. Типы лидерства. Сетевое лидерство. Классификация политического лидерства. Трансакционистский подход к лидерству. Руководство и лидерство.

 31. hngfnnmr

  Смотреть новые фильмы онлайн, которые уже вышли. Новинки. Смотреть фильмы онлайн. Фильмы онлайн смотреть онлайн. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве Full HD 720. Фильмы – смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. Фильмы – смотреть онлайн в хорошем качестве. Смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве. Фильмы бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве.

 32. good-server-gsa

  Аренда VPS и VDS сервера – Dedicated Server
  – Отлично подходит под CapMonster
  – Дата-центр в Москве и Амстердаме
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Отлично подходит под A-Parser
  – Более 15 000 сервер уже в работе
  – Управляйте серверами на лету.
  – Супер (аптайм, скорость, пинг, нагрузка)
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – FASTPANEL и HestiaCP – бесплатно
  – Отлично подходит под XRumer + XEvil
  – Почасовая оплата
  – Возможность арендовать сервер на 1 час или 1 сутки
  – Скорость порта подключения к сети интернет — 1000 Мбит/сек
  – Отлично подходит под Xneolinks
  – Быстрые серверы с NVMe.
  – Мгновенное развёртывание сервера в несколько кликов – бесплатно
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Отлично подходит под GSA Search Engine Ranker
  – Для сервера сеть на скорости 1 Гбит!
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно

 33. Susan

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very helpful info particularly the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time.
  Thank you and best of luck.

 34. Evonne

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a
  totally different subject but it has pretty much the same page layout
  and design. Excellent choice of colors!

 35. Kacey Calder

  Замысел командира. Лучше плохой конец чем бесконечная. https://bit.ly/freyd-zigmund-freyd Определить характер. Тест на отклонения в психике. На сколько у тебя хороший характер тест. Что почитать позитивного.

 36. rualalit ohne Rezept in Deutschland finden

  Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any community
  forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable people
  that share the same interest. If you have any suggestions, please
  let me know. Cheers!

 37. aankoop van dymista in Utrecht online

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m
  still new to the whole thing. Do you have any tips
  for first-time blog writers? I’d really appreciate it.

 38. zamów fosamax

  I have learn several just right stuff here.
  Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to create this
  kind of magnificent informative web site.

 39. Arabia... with the blockbuster undisputed heavyweight bout

  Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 40. Wayward tee shot onto a womans LAP at theDP world tour

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your website.
  It looks like some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me
  know if this is happening to them as well? This could be
  a problem with my web browser because I’ve had this
  happen previously. Thank you

 41. Nashville Stars Honor Baseballs Past by Focusing on the

  Heya! I know this is somewhat off-topic but I needed to ask.

  Does operating a well-established website such as yours require
  a large amount of work? I’m completely new to writing
  a blog but I do write in my diary every day. I’d
  like to start a blog so I can easily share my own experience and views
  online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 42. spironolactone zonder recept in Leuven

  It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles referring
  to this article. I desire to read more things about it!

 43. Xiomara

  Thanks for another informative blog. Where else could I am getting
  that kind of info written in such a perfect method?
  I have a project that I am just now working on,
  and I have been on the look out for such information.

 44. Spencer

  If you are going for most excellent contents like myself,
  only pay a visit this website all the time because it presents quality contents, thanks

 45. Low-cost methocarbamol

  Thank you for another informative site. Where
  else may just I am getting that kind of info written in such an ideal manner?
  I’ve a venture that I am just now working on, and I have been on the look out for
  such info.

 46. eskalith dostupné v Rím

  When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now
  on every time a comment is added I recieve 4
  emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove
  me from that service? Many thanks!

 47. Glenda

  Undeniably believe that that you stated. Your favorite justification seemed to be at the internet the
  simplest factor to consider of. I say to you, I certainly get irked
  whilst other folks think about issues that they
  plainly don’t recognise about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , other people can take
  a signal. Will probably be back to get more. Thank you

 48. Dieter

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was curious what all is required to get set up?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any recommendations
  or advice would be greatly appreciated. Thanks

 49. Sylvester

  Hello, i think that i noticed you visited my web site thus i came
  to go back the prefer?.I am trying to to find issues to enhance my website!I guess its good enough to make use of
  some of your ideas!!


Post a new comment