3.1

Këshilla praktike për larjen e rrobave

Spread the love

I Dërguari i Allahut, Muhamedi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) në lidhje me pastërtinë ka thënë: “(En-Nedhāfetu nisful-īmān) Pastërtia është gjysma e besimit”.

Duke ecur nëpër rrugët e qytetit, apo kur rastësisht gjendemi tek një shoqe, tek e cila vëreni se rrobat e saj, sidomos ato të bardhat kanë një shkëlqim dhe bardhësi më të ndryshme sesa rrobat tuaja, atëherë ndiheni jo aq mirë. Me siguri se keni lakmuar që edhe ju apo fëmija juaj të ketë rroba të bardha dhe të kenë dukje të freskët, e jo të ketë ngjyra të zymta apo e bardhë e fruktë, pra në të verdhë. Më e keqja është që edhe ju e bëni ndoshta të njëjtin mund, por nuk e dini sekretin e punës. Por, ka edhe femra të tilla që nuk kanë inat dhe e pyesin shoqen për mënyrën e larjes, por, ja tani në vazhdim do t’iu japim disa këshilla konkrete që nëse veproni sipas tyre me siguri do të shihni rezultatin e duhur.

(Përktheu dhe përshtati: H. Ikballe Berisha – Huduti, marrë nga revista “Kuća Stil”, revista “Vlera”, nr. 1, nëntor/dhjetor 2009, fq. 48)
There are no comments

Add yours