5.1

Kurani i Shenjtë për mollëzën e gishtit

Spread the love

Është një mrekulli mahnitëse, po aq mahnitëse është edhe historia për të. Një burrë erdhi te Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) me kockat e një të vdekuri dhe i tha: “A thoni ju se Allahu do të më sjell prapë në jetë pasi të jem bërë si këto kocka e të vdekurit?” Atëherë, Allahu iu përgjigj me një ajet nga Kurani i Shenjtë, se jo vetëm kockat e tij do të vijnë përsëri në jetë, por edhe mollëzat e gishtave të tij.

Siç dihet, çdo njeri ka shenjën e mollëzës së gishtit të veçantë nga të tjerët. Allahu thotë në Kuranin e Shenjtë: “A nuk mendon njeriu se nuk do t’i tubojmë eshtrat e tij?! Po, do t’ia tubojmë! Duke qenë se Ne jemi të zotët t’ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat e gishtave të tij!” (Surja el-Kijame, ajetet 3-4)

Autor: Dr. Marshall Johnson

(Revista “Vlera”, nr. 6, gusht 2011, fq. 14)
There are 17 comments

Add yours

Post a new comment