2.1

Lutja për shtimin e dijes

Spread the love

Hyrje

Kjo lutje shërben para se të fillojmë të lexojmë, të hulumtojmë, të shkruajmë, të dëgjojmë ligjërime akademike, kur të marrim pjesë në tubimet e diturisë etj.

Arabisht

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Transliterimi

Bismil-lāhirr-rrahmānir-rrahīm

Ve kul rabbi zidnī ‘ilmā

Përkthimi

Dhe thuaj: O Zot! Ma shto dijen time!” (Surja Ta-Ha, ajeti 114)

Marrë nga libri: “Kurora e Lutjeve”, botues: “Nisa”, Prishtinë 2013, fq. 35.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 26)
There are no comments

Add yours