1.1

Lutja për nxënien e dijes

Spread the love

Hyrje

Kjo lutje përmbahet në një nga ajetet e Kuranit Fisnik dhe njihet si lutja e Musait (paqja qoftë mbi të) dhe preferohet që të thuhet kohë pas kohe gjatë lutjeve në namaz dhe jashtë namazit, kur kemi për t’u paraqitur në provime, gjykime, fjalime të ndryshme etj.

Arabisht

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي

يَفْقَهُوا قَوْلِي

Transliterimi

Bismil-lāhirr-rrahmānir-rrahīm

Rabbi shrahlī sadrī

ve jessirlī emrī

vahlul ukdeketen min lisānī

jefkahū kavlī.

Përkthimi

O Zoti im! Zgjeroma kraharorin tim,

dhe ma lehtëso punën time!

Zgjidhma nyjën në gjuhën time,

Që ta kuptojnë fjalën time”. (Surja Ta-Ha, ajetet 25-28)

Marrë nga libri: “Kurora e Lutjeve”, botues: “Nisa”, Prishtinë 2013, fq. 35.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 26)
There are no comments

Add yours