26907748_2028903914015258_5055276024043609915_n

ME ÇFARË T’I PASTROJMË ZEMRAT?

Spread the love

ME ÇFARË T’I PASTROJMË ZEMRAT?

Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Zemrat ndryshken siç ndryshket hekuri kur e lag uji.” Atij i thanë: “Cili është pastruesi i tyre (zemrave)? Ai u tha: “Përmendja e shumtë e vdekjes dhe leximi i Kur’anit.”( Mijzanul Hikmeh, 8/247)
There are no comments

Add yours