feja

Shkruan hoxhanesha Ikballe: “Feja nuk është dhunë, dhuna nuk sjellë paqe”!

Spread the love

Shkruan hoxhanesha Ikballe:

Feja nuk është dhunë

 

Kosova ime është në një kaos politik, Maqedonia gjithashtu, Shqipëria ashtu-kështu, duke u munduar të lundrojmë
si një anije e lodhur në oqeanin europian. Bota po bënë luftëra, gjenocid, gjakderdhje karshi njerëzve të pa-
fajshëm, sulme të cilat çdo ditë e më shumë po ashpërsohen, po bëhen vdekjeprurëse, po marrin jetë të pafajshme, por këto, askush nuk i shikon e as nuk bën zë, bota hesht, dhe si pasojë çdo ditë vriten në mënyrë mizore shumë viktima. Sa i përket vrasjeve pa asnjë faj, Kur’ani i shenjtë na jep këtë mësim:

“Kush e vret një njeri pa të drejtë është njësoj sikur të ketë vrarë tërë njerëzimin. Dhe, kush shpëton një jetë është njësoj sikur të ket shpëtuar gjithë njerëzimin”. Kur ndodhën aktet terroriste në Francë, dhe të gjithë sytë e botës ishin kthyer drejt Francës, mua më dhimbseshin shumë ato viktima të pafajshme. E gjithë bota u revoltua, investoi,
harxhuan para e kohë duke u solidarizuar me dhuna nuk sjellë paqe!

Feja nuk është dhunë, aktivitete, gjeste e forma të ndryshme. Medi-
at shprehnin keqardhje në mënyra e forma të ndryshme.

Ndërkaq, në vendet ku jetojnë muslimanët, si në Palestinë, Ukrainë, Burma, Libi, Irak, Jemen, Siri, së fundmi edhe në Turqi, ku vazhdimisht ushtrohet dhunë, gjenocid dhe çdo ditë nëpër këto vende rrjedhin lumenj gjaku, për këto
vende shumë pak bëhet gjë, dhe askush nga perëndimorët nuk e ngre zërin, ngase muslimanët ndoshta nuk janë si ata, as në fe as në traditë, as në kulturë as në politikë, pra askush nuk e çan kokën, nuk duan të shohin, dhe kjo jo që janë të verbër por i pengon drita e së vërtetës së hidhur që vetë ata e kanë krijuar, dhe asnjëri nuk ndjen dhimbje sepse ato vende nuk janë Franca e Europës. Siç po shihet, luftërat që po bëhen në Lindje, nuk po ndodhin për të luftuar terrorizimin, por për të marrë pronësinë e naftës në zonat strategjike. Luftërat po bëhen për pushtet duke përdorur mashën sektare fetare të pavetëdi-jshme, e cila po e zvarrit zjarrin nga njëri shtet musliman në tjetrin. Siç duket në këto vende ka vdekur politika, ngase feja pa politikë është si trupi pa kokë.

“Kush mbytë një njeri pa të drejtë është njëjtë sikur do të kishte mbytë tërë njerëzimin. Dhe, kush shpëton një jetë do të ishte sikur të kishte shpëtuar gjithë njerëzimin.” Maide 32

“nuk do t’ju bëjnë asnjë dobi, sado të jenë të shumta në numër, sepse Allahu është me besimtarët.” (El-Enfal, 19)

Për hir të gjakderdhjeve të pafajshme, duhet të ngrihemi të gjithë kundër terrorizmit, me një postim, një fjalë, një dhimbje, një pikë loti, dhe ky të jetë ushqimi i ditës për ty. Nëse je kundër të keqes, ti je mik me të mirën, por nëse nuk ke guxim që të ngresh zërin tënd kundër së keqes, të jesh i sigurt se ti po ndihmon të keqin, të ligun dhe të jesh i sigurt që edhe ti je pjesë e asaj gjakderdhje të pafajshme. Një fjalë e jotja në rrjetet sociale mund të shpë-
tojë një gjakderdhje fëmije. Një diskutimi yt në opinion, në konferenca, seminare e tubime të vogla apo të mëdha, do të shpëtojë me qindra gjakderdhje të pafajshme. Një pikë loti në shpirtdo t’i japë jetë miliona shpirtrave që kanë nev-
ojë për gjak.

Prandaj ngrihu, mos u frikëso nga e vërteta, zgjatja dorën të shtypurit. Ejani të bëhemi të gjithë kundër terrorit dhe dhunës që janë pjellë e shpirtrave të zinj, e mendjeve të kufizuara në besim të gabuar. Mos iu frikëso pozitës, emrit, e famës tënde se pozita që ta jep Zoti është më e lavdishme se ajo që ke. Është e vërtetë që po fole për dhunën që iu bëhet njerëzve të dobët, po fole për të vërtetën që e kanë të “fortët” në pushtet, ti do të jesh i anashkaluar, i përfolur, i sulmuar, i për- buzur, i shpifur, i neglizhuar nga të tjerët por një gjë duhet ta dini se Zoti ka premtuar:

“Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t’i udhëzojë në rrugë të drejtë.”
( Junus, 10: 9)

Prandaj mos hezitoni, mos u molepsni nga padrejtësitë, mos nguroni dhe mos u frikësoni nga thënia e së vërtetës kundër dhunës ndaj të dobëtit, sepse Zoti ka premtuar:

“Se për ata që besojnë dhe nuk e molepsin besimin e tyre me padrejtësi, pikërisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar.
(El-En’am, 6: 82)

Mos u frikëso kur të thuash të drejtën, por besojë atë që të ka premtuar Zoti e ajo është: “Allahu, në të vërtetë, i mbron besimtarët. Ai nuk i do tradhtarët mohues.” (El-Haxh, 22:38) Fenë të cilën tani për tani në këto vende të tur-
bullta muslimane, mendojnë se e mbajnë në duar radikalët dhe diktatorët, mos të mendojnë se kjo mund të quhet fe.

Kjo nuk është fe, sepse në fe nuk ka diktaturë, në fe radikalizmi është i mirë vetëm deri në atë masë kur mbahemi në rrënjët e çiltra të Kur’anit e jo në hadithet e thëniet e fetarëve të padenjë. Bota në përgjithësi, e bota muslimane në veçanti po rrezikohet nga konfliktet e brendshme fetare të cilat po udhëhiqen nga grupe radikale, të cilat haptas po predikojnë një Islam ndryshe, karshi atij Islamit burimor nga Shtëpia e Shpalljes, që  kanë predikuar gjyshërit dhe stërgjyshërit tanë të brezit të Profetit Muhammed -paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij.

Tashmë te këta fetarë radikalë feja u bë përshesh, u bë e gërditshme, e frikshme për ata që nuk kanë pasur mundë- si të njihen me fenë e vërtetë islame. Tashmë te këto grupe radikale dhe te liderët diktatorë edhe ritualet e tyre janë më ndryshe, ku kurrë nëpër xhamitë tona nuk është është dëgjuar me brohori shprehja “Amin” e sures El-Fatiha si “Amen” i kishave të krishtera, ndërsa toleranca fetare po bëhet e padurueshme.

Tashmë kjo “fe radikale e diktatoriale” nuk po jep fruta të ëmbla, por ajo po shkatërron kulmin e çdo familje të pavetëdijshme e me statut të ulët social. Tani diktatorët dhe radi- kalët kanë harruar se çfarë është kompromisi, bashkëbisedimet dhe marrëveshjet në emër të Zotit, ngase i ka zaptuar ndjenja e pushtetit të dreqosur. Neve që po shohim atë çfarë ju po bëni, po na dhemb më shumë, ngase jemi ngujuar në ven- det tona europiane, dhe neve që kemi ndjenja humane po na bllokohet fryma nga shikimet që po vërejmë në rrjetet sociale. Neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm që të besojmë në atë që Zoti na ka premtuar, e Allahu na ka thënë se:

“Ai (Allahu) nuk e shkel premtimin e Vet” (Ez-Zumer 20), dhe se “Premtimi i Allahut është i vërtetë; Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti.” (Lukman, 31: 9)

Prandaj, këto premtime më japin fuqi dhe guxim, se ju që i kurdisni këto kurthe, gjakderdhje të pafajshme, mizori, krime e trishtime, nuk jeni forcë, sepse Zoti ka thënë se forcat e krim-
inelëve, njerëzve të lig.

Prandaj, beso fuqishëm në premtimin dhe këshillën e Allahut, sepse Ai është i Plotfuqishëm, ai nuk ka rival, dhe premtimin e Tij patjetër që e ka zbatuar deri sot dhe do ta zbatojë deri në Ditën e Kiametit, prandaj mbaje në mend këtë këshillë nga Ai dhe mos u bëj nga ata për të cilët Allahu thotë:

“Kushdo që i kthen shpinën Këshillës Sime, do të ketë një jetë të mjeruar…” (Ta-Ha, 20:124)

Ndërsa për ty që i beson të mirës, të vërtetës dhe të drejtës, Zoti të ka dhënë sihariq, prandaj duhet të gëzohesh kur Ai thotë: “Për sa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata Zoti i tyre do t’i prano-
jë në mëshirën e Vet. Kjo është fitorja e lavdishme!” (El-Xhathije, 45:30)

“Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që Ne nuk do t’ua humbim shpër-
blimin punëmirëve.” (El-Kehf, 18:30)

Prandaj, mos t’ju mashtrojë pozita, lakmia, pasuria, luksi, nderi i rrejshëm, fisnikëria e paqenë por e etiketuar, por mbështetu tek Zoti i Vërtetë, tek drejtësia e Tij dhe askush nuk do të ketë pushtet ndaj teje dhe ti do të jesh nga fisnikët, të drejtët dhe udhëheqësit e vërtetë, sepse:

“Në të vërtetë, nuk ka kurrfarë pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre.” (En-Nahl, 16:99)
O njeri i së drejtës, o njeri i heshtur e naiv, jo që nuk kupton por mediat aq shumë të kanë mbuluar me fjalë të kota sa që tani më nuk je në gjendje të kuptosh edhe gjuhën tënde shqipe. Shqipja e nënës është përzier me fjalë të gënjeshtra dhe humbi esencën e fjalës së qëndrueshme. Të këshilloj që mos ta humbësh shpresën, por kërko nga i madhi Zot të jesh më vigjilent e të mos jesh i heshtur e naiv, por të flasësh fjalë të qëndrueshme për veten, famil-
jen dhe shoqërinë, sepse: “Allahu i forcon besi-mtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqbërësit i çon në humbje; Allahu bën ç’të dojë.” (Ibrahim, 14:27)

Ndjej dhimbje për të gjitha këto trazira dhe gjakderdhje të pafajshme, gjithashtu ndjej dhimbje edhe për vendin tim, ku ka kaos të madh politik, ku papunësia ka shkuar deri në qiell, ku po ndodh një emigrim i pakufishëm i të rinjve, ku ka korrupsion, pabarazi, hipokrizi, sjellje amorale në krah të modernizmit. Po jetojmë në një botë të verbër, ku qorri është mbret. Zoti i bekoftë të gjitha vendet e prekura nga aq shumë luftëra të pakuptimta dhe plot me kaos. Zoti
pastë mëshirë për ne popullin shqiptar që po jetojmë si një anije e vogël në oqeanin e madh të Europës. Prandaj, këshilla ime për të gjithë është:

“Vërtet që jemi një anije e cila nuk mund të jetojë pa detin e bujshëm e të madh. Jemi një anije që herë përballemi me valë të mëdha e herë lundrojmë të qetë në oqeanin europian, herë na kaplojnë baticat e herë zbaticat, por duhet të kemi kujdes e të mos e dashurojmë shumë oqeanin, sepse anija pa oqean nuk ka jetë, por nëse e dashurojmë shumë ajo do të fundoset në fund të saj.”Dhuna nuk sjell paqe! Mjaftë Mjaftë me dhunë!
There are 356 comments

Add yours
 1. Как продавать через интернет: идеи

  При работе табу нет такого источника запрета, как Бог
  или закон. То, что запрещается в
  табу, запрещается само собой. Происхождение таких запретов часто оказывается
  неизвестным. Поэтому вполне
  разумно будет предположить, что система табу возникает раньше какой бы то ни было религии.
  И само собой разумеется, что она
  сформировалась задолго до государства.
  Как продавать через интернет: идеи

 2. 부산비비기

  I simply want to say I am just newbie to blogging and site-building and definitely savored this website. Very likely I’m planning to bookmark your site .
  You surely come with outstanding well written articles.“부산비비기” Thanks a bunch for revealing your website page.
  I really enjoy reading through on this site, it has got fantastic articles .
  Literature is the orchestration of platitudes

 3. 강남오피

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon
  Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to
  “강남오피”
  come back once again since I book marked it. Money and freedom is the
  best way to change, may you be rich and continue to help others.

 4. 강남안마

  I am very happy that I came across“강남안마” this in my search for something concerning this. moments. Infirm carnal life-force of men is a serious problem. I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Website Giriş için Tıklayin. casibom

 5. Charlene

  Having read this I thought it was extremely enlightening.
  I appreciate you taking the time and energy to put this information together.
  I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 6. levitra en línea sin receta

  You are so interesting! I do not think I’ve read anything like this before.
  So good to discover someone with unique thoughts on this topic.
  Really.. many thanks for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 7. Kauf von coumadin in Österreich

  Its like you read my thoughts! You appear to understand so much about this, like you wrote the
  ebook in it or something. I feel that you could do with a few %
  to power the message house a bit, however other than that, this is magnificent blog.
  A fantastic read. I will certainly be back.

 8. nebivolol 5 mg a un prezzo competitivo in Belgio

  My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your
  post’s to be what precisely I’m looking for. Does one offer guest writers
  to write content available for you? I wouldn’t mind composing a
  post or elaborating on a lot of the subjects you write about
  here. Again, awesome web log!

 9. raldon te koop in België

  Great blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little
  lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any ideas? Thank you!

 10. Wrela

  Bitcoin came about in 2008 with the purpose to be a decentralized, scarce cryptocurrency (limited to only 21 million units) and with a limited inflation rate, since there is no rampant issuance of digital currency. To mine BTC, specific machines called Asics are required, which have the necessary computing power to try to validate transactions on the blockchain. ↑ -0.99 The bitcoin price is a result of the law of supply and demand. It is the direct negotiation between seller and buyer, without intermediaries, that defines the value of the asset. This is because BTC is a decentralized cryptocurrency, which is not subject to the intervention of any government or central bank. Since users are free to make direct trades, the bitcoin price also varies among different exchanges. Bitcoin came about in 2008 with the purpose to be a decentralized, scarce cryptocurrency (limited to only 21 million units) and with a limited inflation rate, since there is no rampant issuance of digital currency. To mine BTC, specific machines called Asics are required, which have the necessary computing power to try to validate transactions on the blockchain.
  https://beauacax638112.timeblog.net/56590699/24-btc
  Esta calculadora de divisas se proporciona con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; sin que tan siquiera implique garantia de MERCABILIDAD o de APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Las bifurcaciones son los puntos en los que se copian y modifican los softwares, lo que da lugar a dos cadenas con una cadena original compartida. Hay dos tipos de bifurcaciones: las suaves y las duras. Las bifurcaciones suaves son actualizaciones que permiten que los nodos sin actualizar interactúen con los nodos actualizados. Las bifurcaciones duras son actualizaciones que no permiten que los nodos sin actualizar interactúen con los actualizados. Bitcoin Cash es un ejemplo de una bifurcación dura de Bitcoin. ¿Qué motivo de inversión nos hemos planteado? Actualmente, jueves, 20 de julio de 2023, fijamos la mirada en las criptomonedas que mayores ganancias para nuestras carteras nos ofrecen. Nos estamos refiriendo en todo momento al BTC Bitcoin, ethereum ETH y Ethereum Classic . ¿Cuál debería ser la estrategia ideal de inversión en las criptomonedas? Quédate con nosotros…  

 11. retin-a cream disponible en ligne

  Hello there! Quick question that’s totally off topic. Do you know
  how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple
  iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.

  If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

 12. emverm dostępny w Katowicach

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave
  it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched
  her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off
  topic but I had to tell someone!

 13. uribenz in einer Apotheke in Zürich

  It is the best time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.

  I want to read even more things about it!

 14. compra de propecia 2.5 mg en Marsella

  Admiring the commitment you put into your site and in depth information you offer.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same out of date rehashed information. Wonderful read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 15. Tiffani

  I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire
  out a designer to create your theme? Great work!

 16. isoniazid senza necessità di consulto medico

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what
  all is required to get set up? I’m assuming having
  a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.

  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 17. prezzo di chloropal con prescrizione medica a Palermo

  Hi! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established website like yours take
  a lot of work? I am completely new to operating a blog however I do
  write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily
  share my experience and feelings online. Please let me know
  if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 18. Rosalinda

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your
  site is magnificent, as well as the content!

 19. Vog

  They provides a straightforward goal – to store you returning daily. Spela white rabbit slot machine gambling establishment gives the free spins a sort of a keen appetizer, shooting your appetite to possess position games sufficient which means you remain and you may gamble even after your’ve invested the advantage revolves. Nothing wrong with this – of course you like to play slots having real money, and now have love free spins, so it’s a win-winnings for most. 20 added bonus revolves to the Fortunium to your membership + 200 Bonus revolves for the Book out of Dead on your 1st deposit. This website is for the use of adults in the Province of Ontario, Canada. Lottery and charitable gaming products are only available to those persons 18 years of age and over, while casinos and slot facilities in Ontario are restricted to those persons 19 years of age and over.
  https://www.charliebookmarks.win/planet7casino-mobile
  Bear in mind that you can win money playing in legitimate online casinos. Casino operators account for player winnings when setting up gambling sites, regardless of whether they are sites that accept crypto payments via wallets or traditional online casinos. We researched all the online slots playable for real money so you can easily find the top options. Covering various themes with a large array of fun gameplay features, you can play these slots at various legal online slots sites across the US, provided your state allows you to legally game at online casinos. BOOK AN APPOINTMENT Super Slots offers over 420 real money online slots, including classics like Wings of Victory, Hero Squad, and 8 Outlaws, plus more unique specialty games to change things up. The casino sources its games from nine different developers, allowing you to enjoy the richest variety of slots possible. Of all slots sites online, Super Slots provides the most diverse game library.

 20. comprar astralean en Italia

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and
  you’re just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you
  are stating and the way in which you say it. You make it
  enjoyable and you still care for to keep it sensible.
  I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful web
  site.


Post a new comment