Tag Archives: popullore


Kostumet tradicionale

Hyrje Veshjet popullore janë, pa dyshim, një nga manifestimet më të fuqishme të kulturës tradicionale. Ato janë trashëguese e transmetuese..