Nata e Ramazanit 11

Veprimet e natës së 11-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 11-të të muajit të Ramazanit janë:

  • Në këtë natë falen dy rekate namaz.
  • Lexohet një herë surja el-Fatiha dhe 20 (njëzet) herë surja el-Keuther (Inna eatajna kel-keuther).

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are no comments

Add yours