Ramazani-nata-19

Veprimet e natës së 19-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 19-të të muajit të Ramazanit janë:

  • Në këtë natë falen 50 rekate namaz.
  • Lexohet nga një herë surja el-Fatiha dhe surja ez-Zelzele (Idha zulziletil-erdu zilzaleha).
  • Kjo është nata e parë e Kadrit.

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are no comments

Add yours