Allahu është Furnizuesi

Spread the love

Allahu i Madhërishëm është Krijuesi dhe Furnizuesi i krijesave të Tij. Mënyrat e furnizimit janë të panjohura për njerëzit. Dikënd Zoti e furnizon duke ia dhënë shëndetin, dikënd e furnizon duke ia dhënë fuqinë për të punuar, ndërsa dikënd e furnizon edhe pa punuar dhe pa lëvizuar fare. Zoti i furnizon poashtu edhe kafshët dhe shpezët, madje edhe të vegjëlit e tyre. Si ndodh kjo?

Kjo video e shkurtër 1-minutëshe e tregon shumë qartë se si Zoti i furnizon të vegjëlit e zogjve përmes prindërve të tyre. Është mahnitëse se si këta dy zogj e zbatojnë drejtësinë e Zotit dhe ligjin e natyrës, duke i dhënë secilit me radhë. Falënderimi i takon Allahut! “Allahu është Furnizuesi i Madh!” (Surja edh-Dharijat, ajeti 58)
There are no comments

Add yours