6.1

Dhjetë thënie për njeriun

Spread the love

Njeriun e mirë nderoje”.

Njeriun e keq duroje”.

Njeriun e ditur imitoje”.

Njeriun e paditur injoroje”.

Njeriun e dashur provoje”.

Njeriun e mërzitur gëzoje”.

Njeriun e humbur drejtoje”.

Njeriun e sëmurë vizitoje”.

Njeriun e varfër përqafoje”.

Njeriun e pasur udhëzoje”.

Autore: Nazlije Selimi – NELA

(Revista “Vlera”, nr. 6, gusht 2011, fq. 26)
There are no comments

Add yours