ddd

Biografia e hazreti Fatimes…

Spread the love

INNE SHANIEKE HUVEL EBTER
Që do të thotë:
SUREJA: MIRËSITË E SHUMTA
Në emër të All-llahut,
Të gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Ne të dhamë ty, me të vërtetë, të mira shumë të mëdha,
Prandaj falu dhe ther kurban për Zotin tënd!
Ai që të urren ty, me siguri, ai është fatprerë.
Kjo është sikur Muhammedit s. a. v. s. t’i ishte thënë se ti e ke humbur djalin, mirëpo Allahu xh. sh. të ka dhënë Fatimen. Ajo është e drejtë dhe e mirë dhe përmes saj do të japim shumë pasardhës. Ajo do të jetë nëna e dymbëdhjetë Imamëve.

EMRI FATIME
Pejgamberi i Allahut i kishte thënë Aliut r. a.: “A e di përse Fatimja e ka marrë mu këtë emër?” Kur Aliu e pyeti për shkakun, Pejgamberi s. a. v. s. u përgjigj: “Pasi që ajo dhe ata që e duan janë të mbrojtur nga zjarri.”
Hazreti Fatimetuz-Zehra është e njohur me dhjetë emrat e saj të meritueshëm, siç janë:
FATIME-e mbrojtur nga zjarri
SIDIKE-e sinqertë,
BATULA-e virgjër, e pastër,
ZAHIRA-ndriçuese,
There are no comments

Add yours