9. Diabetikët që agjërojnë, kur duhet të masin nivelin e sheqerit në gjak!

Diabetikët që agjërojnë, kur duhet të masin nivelin e sheqerit në gjak?

Spread the love

Është mirë që, të sëmurët diabetikë që agjërojnë të masin nivelin e sheqerit në gjak para iftarit nëpërmjet gleukometrit dhe të përsërisin këtë veprim 2 orë pas iftarit, si dhe para syfyrit. Në rast se niveli i sheqerit në gjak, 2 orë pas iftarit është më i larë se 250, natën tjetër duhet të reduktohet me 20% niveli i kalorive të personit. Edhe në lidhje me syfyrin, nëse niveli i sheqerit në gjak para syfyrit është mbi 200 mg për decilitër, duhet që të reduktohet niveli i kalorive me 20%. Por, nëse niveli i sheqerit në gjak para syfyrit është mbi 350 mg për decilitër, nuk duhet të agjërohet.

Në lidhje me përdorimin e kokrrave që ulin sheqerin në gjak, këshillohet që kokrrat që përdoren në mëngjes dhe në drekë të përdoren në kohën e iftarit, ndërsa kokrrat që përdoren natën të përdoren para syfyrit.

Autorë:

Ali Jazdinezhad dhe
Sejed Ramazan Mohsenpur

Huazuar nga libërthi: “Udhëzues shëndetësor për muajin e bekuar të Ramazanit”, përktheu: Almir Shakollari, botues: “Fondacioni Kulturor Saadi Shirazi”, Tiranë 2002, fq. 23.
There are 24 comments

Add yours

Post a new comment