3.1

Haxhi – Udhëtimi shpirtëror (pjesa e pestë)

Spread the love

Allahu i Madhëruar në Kuranin Fisnik thotë:

O ju që besuat, mos hyni në shtëpitë e Pejgamberit ndryshe vetëm se nëse ju lejohet…”. (Surja el-Ahzab, ajeti 53)

Ky dokumentar i përkthyer në gjuhën shqipe paraqet dhjetë pjesë se si kryhet rituali i Haxhit, dhe çdo pjesë e tij ka 20 deri 30 minuta, dhe përveç historikut të Haxhillëkut tregon se si kryhet në detaje.

Pjesa e pestë e këtij dokumentari zgjat 25 minuta dhe paraqet: vizita në xhaminë e Profetit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), rregullat gjatë vizitës së xhamisë, vizita e varresës “Xhennetul-Bekije”, etj. Shikim të këndshëm!

Për të vazhduar shikimin e pjesës së pestë të këtij dokumentari klikoni këtu.
There are no comments

Add yours