4.1

Këshilla për lumturinë bashkëshortore (6)

Spread the love

Prej traditës së Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) është martesa në kohën e duhur

Ne kemi një trasmetim të njohur se Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Martesa është tradita ime”. Sigurisht martesa është rruga e formimit dhe tradita e gjithë njerëzimit, e të gjithë popujve dhe feve. Po, përse atëherë ka thënë Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) se kjo është tradita ime? Cili është sekreti specifik i kësaj? Mbase kjo e ka shpjegimin në konfirmimin e tepërt në Islam, ndërsa në fetë e tjera kjo nuk ka qenë.

Ju e vini re se konfirmimi islam për martesën nuk ka shembull të dytë në shkollat sociale dhe filozofitë e përhapura, as dhe në politikat në modë në botë. Islami ngulmon fort që djemtë dhe vajzat të martohen në kohën që janë të gatshëm dhe të aftë për t’u martuar. Martesa, përveç të qënit të saj një nevojë normale e natyrshme, ajo është gjithashtu, edhe një traditë fetare islame, prandaj është shumë e lehtë për dikë që të fitojë një sevap nga kjo punë të cilën ia kërkon natyrshmëria krijuese dhe nevoja.

Martesa është një ligj i Allahut. Kur Pejgamberi më i nderuar, thotë se martesa është tradita e tij, kjo do të thotë se Islami ngulmon shumë në këtë çështje. Nëse thuhet përse?, kjo ka lidhje me rëndësinë e çështjes, sepse martesa e realizuar sipas normave islame ka një ndikim të madh në formimin e familjes, në edukimin e njeriut, në përsosjen e tij morale dhe shpirtërore.

Autor: Prof. Dr. Ali Khamenei

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 46)
There are 18 comments

Add yours

Post a new comment