1.2

LUTJA E DITËS SË MARTË NGA IMAM SEXHADI (a.s.)

Spread the love

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim.

Falënderimi e Lavdërimi janë vetëm për Allahun. Falënderimet e lavdërimet më të shumta i takojnë vetë Atij. Me Atë unë kërkoj mbrojtje, prej të keqes së vetës sime, prej të keqes së djallit, i cili më shton mua faj mbi faj. Me Atë unë kërkoj të mbrohem prej çdo tirani të poshtër, prej çdo pushtetari mëkatar dhe prej çdo armiku shtypës.

O Zoti im! Më bëj mua prej ushtarëve Triumfues! Më bëj mua prej partisë Tënde, sepse vetë ata të partisë Tënde janë të shpëtuar. Më bëj mua prej të afërmve të Tu, sepse të afërmit e Tu nuk do të jenë as të frikësuar e as të hidhëruar.

O Zoti im! Më përmirëso mua në fenë time, se ajo është pagabueshmëria e punës time. Më përmirëso mua në botën e ardhshme, ku do të jetë vendqëndrimi im. Bëj që të largohem sa më shumë prej fqinjësisë me të këqijtë! Shtoje jetën për mua në çdo të mirë dhe vdekjen bëje për mua qetësim nga çdo e keqe!

O Zoti im, madhëroje e dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin, vulën e profetëve, plotësimin e numrit të dërguarve, si dhe mbi familjen e tij të mirë e të pastër, mbi shokët e tij të dalluar dhe më dhuro në ditën e martë tri gjëra: mos lër asnjë faj timin pa e falur, mos lërë asnjë vështirësi pa e larguar dhe mos e lër as një armik pa e sprapsur.

Me emrin Allah, më të mirën e emrave, O Allah, Zoti i tokës e i qiellit, të kërkoj sprapsjen e çdo gjëje të urryer, fillimi i së cilës është zemërimi Yt. Të kërkoj afrimin e çdo të dashuri, fillimi i këtij afrimi është kënaqësia e Jote dhe përfundoje këtë dit për mua nga ana Jote me falje mëkatesh , o Zotërues i bamirësisë.

ALLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMED VE ALA ALI MUHAMMED

(Revista “Vlera”, nr. 7, nëntor 2011, fq. 26)
There are no comments

Add yours