4.1.

Lutja e Hazreti Fatime Zehrasë (s.a.)

Spread the love

Siç përcillet në veprën “Muhaxh ed-Da’vat” të Sejjid Ibn Tavusit, i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ia mësoi këtë lutje të bijës Fatima Zehrasë (paqja qoftë mbi të), e cila më pas ia mësoi të njëjtën Selman Farisiut. Versioni i mëposhtëm është versioni i përcjellur prej tij:

Lutja arabisht:

بِسْمِ اللهِ النُّورِ

بِسْمِ اللهِ نُورِ النُّورِ

بِسْمِ اللهِ نُورٌ عَلى نُور

بِسْمِ اللهِ الَّذي هُوَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ

بِسْمِ اللهِ الَّذي خَلَقَ النُّورَ مِنْ النُّورِ

الْحَمْدُ للهِ الَّذي خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ، وَاَنْزَلَ النُّورَ عَلى الطُّورِ، فِي كِتاب مَسْطُور، فِي رِقٍّ مَنْشُور، بِقَدَر مَقْدُور، عَلى نَبِيٍّ مَحْبُور

.الْحَمْدُ للهِ الَّذي هُوَ بِالْعِزِّ مَذْكُورٌ، وَبِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ، وَعَلَى السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ مَشْكُورٌ، وَصَلَىّ اللهُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرينَ

Lutja e transliteruar:

Bismil-lāhin-nūr;

Bismil-lāhi nūrin-nūr;

Bismil-lāhi nūrun ‘alā nūr;

Bismil-lāhil-ledhī huve mudeb-birul-umūr;

Bismil-lāhil-ledhī halakan-nūre minen-nūr;

El-hamdulil-lāhil-ledhī halakan-nūre minen-nūr ve enzelen-nūre alet-tūr fī kitābin mestūr, fī rik-kin menshūr bi kaderin makdūr ‘alā nebij-jin mahbūr;

El-hamdulil-lāhil-ledhī huve bil-‘iz-zi medhkūr ve bil-fakhri meshhūr ve ‘ales-serr-rrāi vedh-dharr-rrāi meshkūr ve sal-lall-llāhu ‘alā Muham-medin ve ālihit-tāhirīn.

Përkthimi i lutjes:

Me emrin e Zotit që është Dritë;

Me emrin e Zotit që është dritë e dritës;

Me emrin e Zotit që është dritë mbi dritë;

Me emrin e Zotit që me urti bën çdo punë;

Me emrin e Zotit që krijoi dritën nga drita,

Lëvdatat janë për Zotin që krijoi dritën nga drita e që e zbriti dritën mbi mal (Tur) në një libër të shkruar e në fletë të hapura, në masë të caktuar atij Profetit plot virtyte;

Lëvdatat janë për Zotin që përmendet me cilësitë më të bukura, që njihet me lëvdata dhe që kujtohet me falënderime në vështirësi e në lehtësim. Paqja e Zotit qoftë mbi Muhamedin e mbi Ehl-i Bejtin e tij të dëlirë!

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 16, shtator/tetor 2015, fq. 7)
There are no comments

Add yours