3.1

Mëkatet që shkaktojnë dënim nga Allahu

Spread the love

Mëkatet që shkaktojnë dënim nga Allahu

Disa nga mëkatet që shkaktojnë dënim nga Allahu janë:

• Kundërshtimi i gjithhershëm ndaj alimëve (dijetarëve) pa ndonjë arsye;

• Cenimi dhe marrja e të drejtave të tjerëve;

• Përqeshja dhe ofendimi i të tjerëve.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 23)
There are no comments

Add yours