Tag Archives: veshje


Veshja

“Veshja nuk e bën njeriun, mirëpo flet shumë për të”. Veshja na dërgon drejt karakterit të personit, drejt statusit social..

Kostumet tradicionale

Hyrje Veshjet popullore janë, pa dyshim, një nga manifestimet më të fuqishme të kulturës tradicionale. Ato janë trashëguese e transmetuese..