book 1

TREGIME TË VËRTETA NGA NJERËZIT E MIRË, DITURIA DHE VEPRAT E ADHURIMIT

Spread the love

 

 

Profeti i nderuar (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) hyri në xhaminë e Medines* dhe sytë i zunë dy grupe të ndryshme njerëzish të mbledhur në formë rrethi, ku secili po kryente nga një punë. Njëri grup po falej dhe lutej dhe bënte dhikër ( përmendjen e Zotit); grupi tjetër po debatonte çështje të ndryshme, lexonte dhe mësonte.

Profeti i pa me vëmendje te dyja grupet dhe u kënaq prej tyre. U kthye nga njerëzit të cilët e shoqëronin dhe u tha: “Të dyja këto grupe po bëjnë punë të mirë dhe të pëlqyeshme dhe janë të lumturuar”. Pastaj shtoi: “Por edhe unë jam dërguar për të mësuar dhe udhëzuar”. Dhe, kështu ai shkoi drejt atij grupi i cili po merrej me mësime dhe diskutime dhe u ul në mesin e tyre.

BURRI QË KËRKOI NDIHMË

Ai po mendonte për të kaluarën e tij plot vështirësi. I kujtoheshin ato ditët e hidhura që kishte kaluar, ditët gjatë të cilave ai nuk mund të siguronte as bukën e gruas dhe të fëmijëve të tij të pafajshëm. Po mendonte me vete sesi ishte e mundur që një fjali, vetëm një fjali e vetme, e cila u tha tri herë në veshin e tij, i dha fuqi shpirtit të tij duke i ndryshuar rrjedhën e jetës, duke e shpëtuar atë dhe familjen e tij nga varfëria dhe mjërimi ku kishin rënë.

-Ai ishte njëri prej shokëvë të Profetit. Skamja dhe mjerimi e kishin zaptuar atë. Një ditë, kur ai e ndjeu se i kishte mbërritur thika deri në palcë, duke u këshilluar me të shoqen dhe me

propozimin e saj, vendosi që t’ia tregonte gjendjen e tij Profetit dhe t’i kërkonte ndihmë financiare. U nis drejt tij me këtë qëllim, por përpara se t’ia thoshte atij hallin që kishte, nga goja e Profetit dëgjoi këtë fjali: “Ne do ti japim ndihmë kujtdo që kërkon ndihmë prej nesh, por nëse dikush nuk ka nevojë për diçka dhe nuk ia shtrin dorën një krijese tjetër, Zoti e bën atë që të mos ketë nevojë për gjë.”

Atë ditë ai nuk tha gjë dhe u kthye në shtëpi. Sërish u përball me përbindëshin e varfërisë që kishtë lëshuar hije në shtëpinë e tij. I pashpresë, edhe ditën e dytë u nis me po atë qëllim drejt

Profetit, por edhe atë ditë ai dëgjoi të njëjtën fjali. “Ne do ti japim ndihmë kujtdo që kërkon ndihmë prej nesh, por nëse dikush nuk ka nevojë për diçka dhe nuk ia shtrin dorën një krijese tjetër, Zoti e bën atë që të mos ketë nevojë për gjë.”

Edhe kësaj radhe, pa e shprehur hallin që kishte u kthye sërish në shtëpinë e tij. Por duke e parë veten të zënë ngushtë në kthetrat e varfërisë, skamjes dhe mjerimit, u nis për herë të tretë drejt Profetit. Përsëri buzët e Profetit me atë melodi, e cila i fal zemrës fuqi dhe shpirtit besim përsëritën të njëjtën fjali.

Kësaj radhe burri, ndjeu besim më të madh në zemrën e vet. Ndjeu se çelësi i zgjidhjes së hallit të vet gjendej në këtë fjali. Kur doli jashtë, i hodhi hapat me më siguri. Tanimë mendonte me vete se kurrë nuk do të shkonte t’u kërkontë ndihmë njërëzve të tjerë; Mbështetem te Zoti mendoi ai, – dhe do të shfrytëzoj të gjitha fuqitë dhe aftësitë që janë të fshehura brenda meje dhe i kërkoj Zotit që të më mbështesë në punën që dua të kryej e të më bëjë që të mos kem nevojë për asgjë.

Mendonte më vete se ç’punë mund të bënte? Shumë shpejt i erdhi në mendje se ai mund të shkontë në shkretëtirë dhe të mblidhte shkurre e të vinte t’i shiste. Shkoi, mori një trastë

dhe u nis drejt e në shkretëtirë, mblodhi shkurret, erdhi dhe i shiti. Këtu ai ndjeu dhe lehtësimin e tij. Të nesërmen ai bëri të njëjtën gjë, e kështu e vazhdoi dhe ditëve të tjera këtë punë, ca nga ca filloi të blinte gjëra të reja, kafshë, e shumë sende të tjera të nevojshme. E vazhdoi sërish punën e tij derisa fitoi pasuri të madhe e mori shërbëtorë.

Një ditë, i afrohet Profeti dhe i thotë ëmbëlsisht: “A nuk të thashë që: Ne do ti japim ndihmë kujtdo që kërkon ndihmë prej nesh, por nëse dikush nuk ka nevojë për diçka dhe nuk ia shtrin dorën një krijese tjetër, Zoti e bën atë që të mos ketë nevojë për gjë?”

 

KËRKIM LUTJEJE

Dikush, shumë i shqetësuar dhe i stresuar, erdhi pranë imam Sadikut (a.s) dhe i tha:Aman, të lutem, bëj një duà për mua te Zoti që të më japë pasuri, sepse jam shumë i varfër e i mjerë.

– Kurrë nuk e bëj këtë lutje.

– Përse nuk e bëni?

– Sepse Zoti për këtë punë e ka caktuar një rrugë. Zoti ka urdhëruar që ta kërkoni dhe të punoni për ditën tuaj, kurse

ti do që të rrish në shtëpinë tënde dhe duke u lutur të nxjerrësh ditën e punës.
There are no comments

Add yours