Nata e Ramazanit 14

Veprimet e natës së 14-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 14-të të muajit të Ramazanit janë:

  • Në këtë natë falen gjashtë rekate namaz.
  • Në çdo rekat lexohet surja el-Fatiha dhe 30 herë surja ez-Zelzeleh (Idha zulziletil-erdu zilzeleha)

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are no comments

Add yours