Ramazani nata 27

Veprimet e natës së 27-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 27-të të muajit të Ramazanit janë:

  • Në këtë natë falen 4 rekate namaz.
  • Lexohet surja el-Fatiha dhe surja el-Mulk. Nëse nuk është e mundur të lexohet surja el-Mulk atëherë preferohet që në vend të saj të lexohet 25 herë surja el-Ihlas (kulhuvallahi).
  • Në këtë natë është mustehab (e preferuar) larja e tërësishme (gusli).

Redaksia e revistës “Vlera”.